Bostadsbristen gör allt fler hemlösa

 I och med den stora bristen på lägenheter i Sverige - då det i 70 procent av Sveriges kommuner är bostadsbrist - så blir det ofta de svaga och hemlösa i samhället som får ta smällen. Många förblir utan fast bostad i dagens Sverige. Foto: Peter Ahlborg

I och med den stora bristen på lägenheter i Sverige – då det i 70 procent av Sveriges kommuner är bostadsbrist – så blir det ofta de svaga och hemlösa i samhället som får ta smällen. Många förblir utan fast bostad i dagens Sverige. Foto: Peter Ahlborg

Nu måste Regeringen se verkligheten i ögat. Blir så trött på att det aldrig händer något – utan att regeringarna under årtionden låtit bostadsbristen öka utan att ha någon lösning- i och med det ökar också hemlösheten. Nu är bostadsbristen värre än någonsin – då det är bostadsbrist i 70 procent av Sveriges kommuner.

Hans Swärd, professor från socialhögskolan, skriver nu senast i en debattartikel i Dagens Samhälle: ”Många kommuner har akut bostadsbrist – och det drabbar samhällets svagaste. Allt fler blir hemlösa och socialtjänsten sitter fast i en allt mer hopplös situation. Nu måste regeringen agera: Alla har rätt till en bostad”.

Sverige saknar hemlöshetsstrategi
Hans Swärd har många lösningar samt pekar på brister och försämringar från det allt mer kalla politiska läget för oss hemlösa. Han skriver fortsättningsvis: ”Sedan regeringens tidigare hemlöshetsstrategi för åren 2007-2009 upphörde 2010 saknar Sverige i dag en nationell strategi, vilket är en stor brist”.

Inte undra på att bostadsbristen och hemlösheten ökar menar Peter Ahlborg. Men nu är det dags att regeringen sätter igång och löser denna tragiska situation för oss hemlös, en gång för alla!

Visserligen byggs det mer nu i Sverige än på länge. Med ca 40 000 nya bostäder per år. Men behovet av lägenheter är 50 000 per år om inte bostadsbristen ska förvärras ytterligare. Hur ska vi nå dit – till att börja med? Frågar sig Peter Ahlborg? Vad har politikerna för lösningar?


Satsa fullt ut på Bostad först-strategin

Dessutom skriver Hans Swärd: ”Bostad först-strategin som prövats i många länder med gott resultat har haft svårigheter att få fäste i Sverige, trots att den prövas sedan en tid tillbaka med stor framgång i mindre skala i några kommuner i landet”.

Min frågar till dagens politiker är: Varför satsar inte kommunerna fullt ut på denna framgångsrika strategi för att få människor tillbaka in i samhället? Läs hela Hans Swärds intressanta och verklighetsbaserade debattartikel här från Dagens samhälle:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-bostadsbrist-slar-hart-mot-landets-hemloesa-8951
Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter