Nyanlända betalar 100 000 kronor svart för andrahandslägenhet – bostadsbristen kaotisk

I dagens enorma bostadsbrist i Sverige uppstår en växande svart handel med hyreskontrakt och adresser, och en trångboddhet Sverige inte sett på runt 100 år. Enligt Boverkets senaste prognos behövs ytterligare 460 000 nya bostäder byggas fram till 2020. Den enorma bostadsbristen leder till en svart bostadsmarknad, rapporterar Sverige Radio.

En egen adress är guld värd i dagens Sverige som nyanländ. Det är nämligen så att en egen nyckel inte bara leder till en bostad utan till att komma igång med livet i Sverige. Först då har en nyanländ rätt till svenskundervisning till exempel.

 

Nästan omöjligt hitta en lägenhet
Det leder dessutom till att du får tillgång till arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, och den som kommer in i det får en något högre ersättning än försörjningsstöd – det som tidigare hette socialbidrag.

– Det är nästan omöjligt att hitta en lägenhet i Västervik, säger Saed, som bor på ett asylboende i Västervik och fick uppehållstillstånd för en månad sen.

Han tror att uppemot 60 procent av alla som fått uppehållstillstånd köper ett svart kontrakt.

I Västervik kostar det – enligt honom – mellan 7 000 och 20 000 kronor.

 

Många betalar för en adress
Enligt en kartläggning från Boverket kan ett andrahandskontrakt i större kommuner kosta 100 000 kronor.

– Vi som står utanför kan inte förstå vidden hur kaotiskt det har blivit i vissa områden, säger Micael Nilsson, utredare på Boverket.

Han har kartlagt och analyserad nyanländas bostadssituation. På den svarta hyresmarknaden kan man idag inte bara köpa ett kontrakt på en bostad.

Bristen på lägenheter är så stor att många idag också betalar för en adress som man inte kan bo på, just för att komma in i etableringen. Istället flyttar man runt hos släkt, vänner och bekanta.

Osäkra hyreskontrakt leder till ohälsosamt liv
Sveriges trångboddhet påminner idag om beskrivningar av hur det var för runt hundra år sen, säger Micael Nilsson.

– Människor bor väldigt osäkert i osäkra hyreskontrakt som kan sägas upp för att någon annan är beredd att betala mer. Man mår dåligt, man blir sjuk i bostaden, det är sanitärt ohälsosamt att leva i de här miljöerna. Och det byggs inte tillräckligt, och det byggs för fel grupper, säger han.

Runt 11 000 personer sitter idag fast på boenden i Migrationsverkets system. De har fått uppehållstillstånd och skulle kunna flytta om de fick en bostad.

 

460 000 nya bostäder behövs byggas
Enligt Boverkets senaste prognos behövs ytterligare 460 000 nya bostäder fram till 2020.

Boverket uppskattar att det finns en växande grupp på uppemot 900 000 hushåll i Sverige som har så låga inkomster att dom har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror, meddelar Sveriges Radio den 6 januari 2016 på sin hemsida.

Här kan du läsa hela reportaget från Sverige Radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6331792

Källa: Sveriges Radio, sammanfattning och redigering av Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter