Peter Ahlborg träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Faktumförsäljaren och frilansjournalisten Peter Ahlborg ger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Faktums 15-års jubileumsmagasin under mötet i Folkets hus i Göteborg den 19 september 2016. Foto: Charlie Källberg

Faktumförsäljaren och frilansjournalisten Peter Ahlborg ger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Faktums 15-års jubileumsmagasin under mötet i Folkets hus i Göteborg den 19 september 2016. Foto: Charlie Källberg

– Antal sysselsatta har aldrig varit högre i Sverige än nu. Det ser mycket ljust ut på arbetsmarknaden i Sverige idag, säger en positiv Ylva Johansson, när jag Peter Ahlborg, Faktumförsäljare och frilansjournalist träffade henne dagen innan höstbudgeten när hon gjorde en redogörelse för hur bra det går för Sverige.

– Men den stora utmaningen är hur vi ska få in de svaga, de långtidsarbetslösa, de nyanlända in i arbetslivet. Det hade jag gärna hört fler förslag och lösningar på från Ylva Johansson, säger Peter Ahlborg, som i samma veva som mötet med Ylva Johnsson på Folkets hus i Göteborg, gav henne tidningen Faktums 15-års jubileumsmagasin på 92 sidor – för att påminna att allt lång ifrån är så bra i Sverige som Ylva Johansson menar.

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) håller en presentation över hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Det går bra för Sverige konstaterar hon. ”Ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg på 13 år”, säger Ylva Johansson. Foto: Peter Ahlborg

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) håller en presentation över hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Det går bra för Sverige konstaterar hon. ”Ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg på 13 år”, säger Ylva Johansson. Foto: Peter Ahlborg


Lägsta ungdomsarbetslösheten

– Det har aldrig varit fler, som har mätts i EUs system, som mäter sysselsättningsgrad, än vad vi har i sysselsättning i Sverige just nu. Andel i arbete har ökat väldigt kraftfullt. Nu har vi den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år. Fastanställda är de som ökar mest. Deltid och visstidsanställning ökar inte. Sverige har aldrig tidigare haft så många lediga jobb som nu, säger Ylva Johansson.

Så lät det under mötet i Folkets Hus när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson berättade om arbetsmarknaden i Sverige just nu.

 

Charlie Källberg tillsammans med Ylva Johansson. Foto Peter Ahlborg

Charlie Källberg tillsammans med Ylva Johansson. Foto Peter Ahlborg


Allt är inte bra i Sverige

Peter Ahlborg Faktumförsäljare och frilansjournalist bevakade mötet med Ylva.

Han gav jag henne tidningen Faktums jubileumsmagasin på 92 sidor – för att poängtera att allt långtifrån är så bra i Sverige som Ylva Johansson menar på under mötet i Folkets hus.

Hon tog emot tidningen och vi tog några bilder tillsammans, jag menar på att hon kan läsa tidningen när hon ska flyga upp till Stockholm direkt efter mötet. Så hon har chansen att upptäcka hur illa ställt det är för allt för många människor i Sverige.

 

Ylva Johansson tillsammans med några glada ungdomar i SSU efter presentationen över arbetsläget i Sverige. Foto: Peter Ahlborg

Ylva Johansson tillsammans med några glada ungdomar i SSU efter presentationen över arbetsläget i Sverige. Foto: Peter Ahlborg

 

Hur ska vi hjälpa de långtidsarbetslösa

Arbetslösheten sjunker, men sjunker inte lika mycket som sysselsättningen ökar. Det beror på att befolkningen växer. Och det är det som framöver kommer bli den stora utmaningen. Hur ska vi få in de nyanlända i arbetslivet?

– Det hade jag gärna hört mer från Ylva Johansson. Det är det som är den stora utmaningen tillsammans med hur vi ska få tillbaka de långtidsarbetslösa in i samhället, säger Peter Ahlborg. Löser vi inte dessa frågor så riskerar att klassklyftorna, segregationen att öka ytterligare, säger Peter Ahlborg.

 

Peter Ahlborgs fråga till Ylva Johansson:

Joo, det stämmer som du säger att Sverige går fantastisk bra på många fronter när det gäller antal människor i arbete och hög sysselsättningsgrad.

– Men det är de som är längst från arbetsmarknaden och de långtidsarbetslösa, och de många nyanlända som har svårast att komma in i arbetslivet som man måste ge bättre förutsättningar för att få ett jobb. Samtidigt är det bostadsbrist i stort sätt i varje kommun i Sverige, detta skapar segregation som gör det svårare att komma in i arbetsmarknaden. Hur ser lösningarna ut och era planer lite mer detaljerat på dessa frågor?

– Nu byggs det mycket bostäder. Det viktigaste är att det byggs bostäder, det finns inga genvägar. Det går inte trolla med knäna. Det måste byggas mer bostäder. Det är inte hela lösningen, men det är baslösningen ändå att det byggs fler bostäder. Man har räknat med att det behövs ungefär 700 000 lägenheter de kommande tio åren. Och vi kommer i princip upp i den takten nu per årsbasis. Och vi gör jättestora subventionen till kommunerna och stöd till bostadsbyggande, för att få upp detta. Och bostadsministern tillsammans med finansministern har gjort en lång rad med förenklingar så att man ska slippa en del överklagande, och förenkla processen för bostadsbyggande. Det är en viktig del att öka bostadsbyggandet. Sedan handlar det också om att ha råd att bo i sina bostäder, säger Ylva Johansson. Som avslöja att hon släpper mer information i budgeten om bostadsfrågan.

– Jag får läsa på i budgeten och fortsätta ligga på makthavare hur enormt viktigt det är att ha en egen lägenhet för att du ska kunna fungera i samhället – inte minst för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Alla som kan vill jobba, men då är det en förutsättning att du har någon stans att bo. Min kamp för att skapa debatt om bostadsbristen och segregationen och hemlösheten fortgår, säger Peter Ahlborg.

Peter Ahlborg

 

FacebooktwitterFacebooktwitter