Nu finns Fy fan vad jag hatar soc på Facebook

Nu finns Fy fan vad jag hatar soc på Facebook på https://www.facebook.com/fyfanvadjaghatarsoc

Nu finns Fy fan vad jag hatar soc på Facebook på http://www.facebook.com/fyfanvadjaghatarsoc

Nu finns det också en officiell Facebook-sida för Fy fan vad jag hatar soc på http://www.facebook.com/fyfanvadjaghatarsoc.

FacebooktwitterFacebooktwitter