Peter Ahlborg intervjuar Björn Ranelid

– Exklusiv intervju med Björn Ranelid som uttalar sig om hemlösheten, skolan och vad det ska stå på hans gravsten

 

Peter Ahlborg och Björn Ranelid. Foto: Privat

Peter Ahlborg och Björn Ranelid. Foto: Privat

Peter Ahlborg, 45, har varit hemlös de senaste sju åren. Han skriver debatt artiklar, gör en gatuturné runt Sverige – och nyligen var han med i Idol för att uppmärksamma bostadsbristen och hemlösheten.

Det måste byggas fler lägenheter. Tänk att det ska vara så svårt för politikerna att förstå detta. Annars kommer problemet med hemlösheten aldrig att kunna lösas, säger, Peter som bott på 25 olika ställen. Det har varit vandrarhem, korttidskontrakt på lägenheter i andra hand, och på härbärgen. När det var som värst tillbringade han en höst i tält.

Just nu håller han på och intervjuar hemlösa, politiker och berömda personer inom kulturbranschen för att göra en djupgående analys av hur hemslöheten ser ut i Sverige, och vad det finns för lösningar. Nu senast fick han Björn Ranelid att ställa upp framför kameran som öppenhjärtligt berättade om sin syn på hemlösheten, segrationen och problemen i skolan.

Peter har även gjort intervjuer med bla Timbuktu, Janne Schaffer och Leif ”Loket” Olsson, Gudrun Schyman, Jonas Sjöstedt, Jimmie Åkesson – som alla har ställt upp och diskuterat hemlösheten och bostadsbristen.


Ranelid talar ut om hemlösheten
Nu senast fick Peter en exklusiv intervju med författaren Björn Ranelid under 50 minuter. Ranelid berättade att hemlösheten ofta är förknippat med missbruksproblem och att de hemlösa inte får någon lägenhet så länge de har en belastning med sprit eller narkotika.

– Jag är av den åsikten att man i första hand bör se till att människan får en egen lägenhet och sedan får man successivt arbeta med de andra problemen, förklarar Björn.

Det är väldigt komplicerat det här säger han, men vi kan enas om att det viktigaste av allt är att människor inte lider och att de inte behöver tvingas sova ute.


Många hemlösa tvingas sova ute
Men det är vad många hemlösa tvingas göra – trots att det finns en lag som kallas ”Tak över huvudet-garantin” – så får de hemlösa inte tillräckligt med hjälp i bostadsbristens Sverige.

Enligt fältarbetaren Robert på Räddningsmissionen får 40 personer varje kväll inte plats på något av Göteborgs härbärgen och risken är stor att de tvingas sova ute för att det är överfullt på alla härbärgen i Göteborg.

Under intervjun som äger rum i en hotellfoajé med magnifik utsikt över Göta älv berättar Björn att han alltid håller sina föredrag utan manus. Han ger mig beröm när han upptäcker att jag inte har några nedskrivna frågor.


Sveriges hårdaste arbetande författare
När jag hör honom berätta hur hårt han har jobbat under 30 år som författare kan man inte undgå att bli imponerad av hans arbetsinsats. På 30 år har han gett ut 30 böcker och skrivit 850 artiklar i pressen samt gjort 3 300 föredrag över hela Sverige. Bara på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg – som han har gästat 25 år i rad har han gjort 190 föredrag – mer än någon annan svensk författare. Bara en gång har han tvingats ställa in någon föreställning – då i samband med den uppmärksammade bilolyckan förra året.

Björn berättar att han tillsammans med sin bror Håkan Ranelid i fjol fick en förfrågan från Stadsmissionen i Skåne att starta ett bokprojekt. Då ordnade Björn så att 17 författare, inklusive nobelpristagaren Tomas Tranströmer, skrev om hur det är att vara människa i en utsatt värld.


Ranelid drog in en halv miljon kronor till flickor i Afghanistan
Hösten 2012 startade Björn ett projekt för flickor som ska få möjligheten att gå i skolan i Afghanistan, där texten utgick från sms som människor sände till honom i form av ett ord. Sammanlagt skickades 13 000 ord in som Björn sedan skapade en berättelse utifrån. Varje sms kostade fyrtio kronor och alla pengar gick oavkortat till en kampanj vars syfte var att göra det möjligt för flickor i Afghanistan att gå i skolan. Svenska Afghanistankommittéen höll i hela projektet.

Det projektet jobbade jag med i 14 dagar i sträck – 8 timmar per dygn. Vi drog in en halv miljon kronor utan att jag tog ut lön eller arvode. Att hålla en flicka i skolan ett år i Afghanistan kostar 400 kronor. Därmed det blir en hel del hjälp, säger han.

 

Hemlösheten förknippas ofta med missbruk
Varför tror du att hemlösheten debatteras så lite på regeringsnivå med tanke på att det är ett så angeläget problem för många bostadslösa människor?

– Jag tror att de hemlösa framför allt inte är några röststarka människor. De har ingen status och inget inflytande i samhället. Det finns en mängd fördomar kring detta. Man förknippar det ofelbart med missbruk, med narkotika eller sprit eller kriminalitet. Samtidigt vet jag att det görs ofantligt mycket i form av välgörenhet och privata initiativ här i landet. Många skänker pengar och engagerar sig och stöttar andra människor i kris. Konstigt nog talar man för lite om detta när det gäller hemlösheten.

 

Peter Ahlborg och Björn Ranelid. Foto: Privat

Peter Ahlborg och Björn Ranelid. Foto: Privat

Artister och författare uppmanas uppmärksamma hemlösheten
Björn menar på att viljan att hjälpa till finns hos det svenska folket. Han berättar att Sverige skänkte 30-40 miljarder i dagens penningvärde till strax Finland efter det andra världskriget. Och samma fenomen att hjälpa till och skänka stora summor pengar uppkom efter tsunamin- och Estoniakatastrofen.

– Jag tror att hemlösheten skulle uppmärksammas om fler människor som har någon form av opinionsbildande makt -författare, skribenter, artister och inflytelserika personer med tillgång till media talade och skrev mer om detta. Då tror jag att det skulle skapas ett annat mentalt klimat som skulle kunna smitta av sig på politikerna. Framför allt måste man ställa krav på fastighetsägare. Det får inte vara så att man bara hyr ut lägenheter till människor som inte har någon prick eller anmärkning på sig.


Skamligt att man inte fattar
Bostadsbristen är det stora problemet närt hemlösheten ökar. Vad har du för idéer för att det ska byggas mer?

– Jag har aldrig förstått det där varför man inte utnyttjar de ytor som finns i städerna. Det är nästan skamligt att man inte fattar hur enkelt det här skulle vara… Sverige är ett gigantiskt stort land om man ser till ytan. Om man betänker hur få människor det bor per capita så blir man nästan beklämd.

– Jag har aldrig förstått det där. Alla människor måste ju inte bo i Stockholm, Göteborg och Malmö eller i mindre storstäder. Detta måste ju kunna lösas när det gäller mindre orter. Där finns det ju en gigantisk tillgång till både ytor och arealer och byggnader.


Utsätt inte de hemlösa för frestelser
Björn menar på att Sverige har varit bra på att ta vara på alla de nedlagda byggnader från försvarsmakten som man har ombildat till att bygga köpcentrum.

– Men vi behöver inte fler köpcentrum, säger han, och menar på att man lätt skulle kunna lösa hemlösheten på ett mer konstruktivt och klokt sätt.

– Det krävs politisk vilja och framför allt att de privata hyresvärdarna och de som står i allmännyttans tjänst upplåter lägenheter i en viss procent av det totala beståndet till att slussa in människor med olika bekymmer. Det gäller framför allt de som inte har egna lägenheter. Man skall undvika att stigmatisera dem ytterligare och inte placera alla på samma ställe där de utsätts för frestelser med sprit och narkotika, förklarar Ranelid.


Hjälper utan att vara fördömande
Har du själv några vänner som varit hemlösa eller nere i botten och har du själv någon gång varit hemlös?

– Jag har klarat den delen av mitt liv. Jag har alltid levt under ordnande förhållanden, men jag har bott på små ytor. I mitt första äktenskap bodde jag och min fru och ett barn på 17 kvadratmeter. Min yngste son har ingen egen lägenhet nu och han bor och studerar utomlands just nu. Så jag vet hur svårt det är med bostadsmarknaden.

Björn förklarar att han varit den första att ställa upp för vänner när de har råkat ut för en skilsmässa eller ekonomiska bekymmer.
– Då rycker jag in och hjälper till under en kort period. Jag har även vänner och bekanta som har haft bekymmer med boendet och olika missbruk. Då försöker jag hjälpa till så gott jag kan, utan att vara fördömande. Jag tror att nästan alla människor i Sverige har någon erfarenhet av personer som har bekymmer med bostad eller missbruk. Det tror jag gäller i alla befolkningsskikt.


Mentala hälsan kanske sämre än någonsin
Därför är det ju så konstigt att denna fråga inte kommer högre upp i dagordningen bland politikerna.

Det är som jag säger. Det handlar om en bristande vilja hos politikerna och en försvagad röst hos de utsatta. Då krävs det att man har allierade som ställer upp med pennan och ordet i muntlig och skriftlig form.

Klassklyftorna och segrationen ökar i vårt samhälle Hur ser du på det?

– Vi har materiella förhållanden som är bättre än någonsin i riket Sverige och samtidigt är den mentala hälsan kanske sämre än någonsin. Det är fler som tar livet av sig bland ungdomar än vad som dör i bilolyckor. Det är ju en paradox som är oerhört märklig, säger Björn och smakar på kaffet.

Björn menar på att vi har en segration vad det gäller boendet och att vi delar in människor i godkända och icke godkända hyresgäster.
– Ytterst handlar det om solidaritet. Världen krymper, men samtidigt ökar avståndet mellan människor, menar han.


Köptes som barn på en auktion
Det har bildats ett A och B-lag i skolan. I vissa förorter till storstäderna bor många invandrare. Många skolelever talar knappt svenska och i de rika stadsdelarna är det naturligt att barnen har föräldrar med akademisk utbildning. Hur ser du på det?

– Klassresan har länge varit möjlig i Sverige. Det finns människor som börjat sina liv under mycket knappa förhållanden och som sedan har gjort en enorm framgångsrik karriär utan att komma från välbärgade förhållanden, säger Björn och nämner Harry Martinson. Han köptes som barn på en auktion.

– Eyvind Johnson och Pär Lagerkvist kom från knappa förhållanden. Det finns mängder av exempel på människor som har gjort en framgångsrik karriär, utan att de kommit från välbärgade familjer och utan att deras föräldrar varit akademiker .

Eftersom det krävs så mycket ute på arbetsmarknaden idag är du i ett underläge i den stund du inte har fullbordat gymnasieskolan. Därför är det tal om att man ska göra gymnasieskolan obligatorisk, förklarar Björn.


Jobbar hårt varje dag
Det gäller att inte stöta bort vissa individer. Vi bör vara solidariska mot vår nästa och skapa kärleksfulla möten mellan människor på arbetsplatser och på gator och på torg. Ytterst handlar det om vad du kan göra som enskild individ.

Du får lära dig mycket i skolan, men du får inte lära dig hur du ska starta eget företag eller hur du ska göra för att förverkliga din dröm. Hur ser du på det?

– Det viktiga är att du ser till att skaffa dig en bra utbildning och får ett boende och ett arbete, konstaterar Björn.

Vad har du själv för drömmar att uppfylla?

Jag är en av de människorna som inte har några speciella drömmar. Många journalister frågar mig om detta. Jag fantiserar inte om en särskild lycka, ära och berömmelse. Jag jobbar hårt varje dag och gör mitt bästa. Nu skriver jag på min 31:a bok och jag åker runt hela Sverige och framträder på olika ställen i olika sammanhang. Det är allt från Globen till små kyrkor, föreningar eller skolor som jag besöker.


Täppa till munnen på ”jantelagsmänniskorna”
På 30 år har du släppt 30 böcker och skrivit 850 krönikor, artiklar och essäer, Du håller runt 100 föredrag per år över hela Sverige. Du har och varit med ofantligt mycket i massmedia. Hur orkar du?

– Det handlar om att leva ett psykiskt och fysiskt liv som du har förutsättningar för. Jag försöker hela tiden förkovra mig och träffa andra människor och lära mig något av dem som är klokare än vad jag själv är. Jag tränar hårt och sköter mig fysiskt. Skulle jag gå ner mig i sprit eller cigaretter eller vad det nu är så skulle jag inte orka hålla detta tempo. Dessutom har jag har haft förmånen att få vara frisk och jobba hårt.

Vad ska det stå på din gravsten?
– Han var tämligen flitig och gjorde alltid sitt yttersta. Det är ett bra sätt att täppa till munnen på jantelagsmänniskorna.

Om du vill lyckas i livet, så måste du bryta mot jantelagen. Vad anser du om det?
– Det är jag den största förespråkaren för, säger Björn. Han tar mig i handen och lyckönskar mig i mitt liv.

– Peter, du har redan gjort en bragd genom att vara nykter i sju år. Nu gäller det att du fortsätter att jobba och att du håller dig nykter och tar hand om din dotter. Då kommer allt att gå bra, säger Björn, innan han med raska steg går iväg till en väntande buss som ska ta honom vidare ut i Sverige.

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter