Hemlösa ska få förstahandskontrakt i Stockholm

 

Peter Ahlborg är mycket positiv till att Stockholms stad provar på att ge hemlösa förstahandskontrakt på lägenheter. Här syns Peter Ahlborg vid Sergels Torg 14 september 2014. P.S rosen har han fått av Stefan Löfven.

Peter Ahlborg är mycket positiv till att Stockholms stad provar på att ge hemlösa förstahandskontrakt på lägenheter. Här syns Peter Ahlborg vid Sergels Torg 14 september 2014. P.S rosen har han fått av Stefan Löfven.

Stockholms stad vill minska hemlösheten och ska nu ge kontrakt till hundratals människor som har det extra svårt. Detta meddelar ABC nyheter under en sändning den 26 mars 2015.

– Det gläder mig att Stockholms stad börjar förstå de stora fördelarna med ”Bostad först”, säger Peter Ahlborg.

Det är den kommunala stiftelsen Hotellhem, som ska hjälpa personer som är utestängda från bostadsmarknaden med förstahandskontrakt.

– Det här är ett försök att se hur vi kan lösa situationerna som hamnar mellan stolarna, säger det vikarierande socialborgarrådet Ewa Larsson (MP).

Staden vill att lägenheterna ska vara spridda över staden och försöka undvika att de koncentreras i ytterstaden, skriver ABC på sin hemsida. Du kan se hela reportaget här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/hemlosa-ska-fa-forstahandskontrakt

 

”Bostad först” hjälper människor tillbaka till samhället
Men än finns det mycket kvar att göra då arbetet för att kommunerna ska förstå alla fördelar med ”Bostad först”. Detta har medfört att arbetet går långsamt och allt för många kommuner i Sverige väntar med ett beslut.

Det är dock bevisat att ”Bostad först” är det bästa sättet och mest kostnadsbesparande att få människor tillbaka till samhället, människor som under lång tid varit hemlösa och som har missbruks- och sociala problem.

– Äntligen visar det sig att fler och fler kommuner är intresserade av att testa ”Bostad först”, även i liten skala. Och det gläder mig enormt. Jag kommer så ofta jag kan informera massmedia och alla jag träffar att kommunerna måste våga prova nya lösningar när det gäller att få människor tillbaka in i samhället. Då är ”Bostad först” projektet det överlägset bästa alternativet, säger Peter Ahlborg.

 

SHIS Bostäder har hittills kunnat ordna boenden och stöd i upp till sju år. Nu blir det första gången det handlar om förstahandskontrakt för människor som har det extra svårt. "Bäst av allt att de hemlösa får lägenheter som är insprångda över hela Stockholm - även i centrala Stockholm, säger Peter Ahlborg". Foto: Peter Ahlborg

SHIS Bostäder har hittills kunnat ordna boenden och stöd i upp till sju år. Nu blir det första gången det handlar om förstahandskontrakt för människor som har det extra svårt. ”Bäst av allt att de hemlösa får lägenheter som är insprängda över hela Stockholm – även i centrala Stockholm, säger Peter Ahlborg”. Foto: Peter Ahlborg

 

Information om ”Bostad först”
Nedanstående information är hämtad från Socialhögskolan Lunds Universitet. Forskare vid Socialhögskolan arbetar för att ändra riktning i den svenska hemlöshetspolitiken. De vill komma bort från systemet med boendetrappor som de flesta svenska kommuner använder sig av idag.

Man menar att systemet som innebär att den hemlöse får kvalificera sig till ett eget boende genom att klättra uppåt i boendehierarkin – från natthärbärge och olika korttidsboenden till eget förstahandskontrakt – snarare stjälper än hjälper den bostadslöse.


Massiva hjälpinsatser

Den metod som Socialhögskolan i Lund förespråkar innebär att man först ska få en egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser. Metoden kallas ”bostad först” och går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem.

Den har testats i andra länder, bland annat i USA, Tyskland och Finland. Och resultaten har varit goda i de försök som utvärderats av i New York och Hannover – ca 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt.

Men för att ändra på den rådande hemlöshetspolitiken krävs ett brett samarbete mellan forskare, politiker, olika myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer, bostadsföretag och brukare.

 

Grundläggande principer
De grundläggande principerna för Bostad först enligt Lunds universitet bör genomsyra hela kommunens riktlinjer, planering och hemlöshetsarbete. Lunds universitet ser positivt på att kommunerna initierar försöksverksamheter.

Viktigt är dock att kommunerna samtidigt arbetar långsiktigt för att integrera ovanstående principer övergripande i kommunen.

En grundläggande förutsättning för arbetet är förstahandskontrakt och även att arbeta för att förebygga vräkningar, framförallt vräkningar av barnfamiljer.

 • En egen bostad är en förutsättning för att andra eventuella problem skall kunna åtgärdas
 • De personer som är hemlösa eller utanför den ordinarie bostadsmarknaden skall så fort som möjligt inlemmas i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil bostadssituation
 • Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och skall behandlas som ett sådant
 • Ett fast och säkert boende är en grundläggande rättighet som skall gälla alla
  Viktiga förutsättningar
 • Förstahandskontrakt – inga inskränkningar i hyresavtalen
 • Undvik segregerade bostäder
 • Frivilligt stöd utifrån individuella behov
 • Undvik segregerade vård- och stödalternativ
 • Att arbeta för att människor bor kvar i sina bostäder
 • Samordnat stödsystem – genomskinligt för den enskilde
 • Vräkningar av barnfamiljer upphör

Källa: Socialhögskolan Lunds Universitet. Läs mer om deras Bostad först och forskning om fattigdom här: http://www.soch.lu.se/forskning/forskargrupper/bostad-forst

Källa: Socialhögskolan Lunds Universitet och SVT ABC

Peter Ahlborg

Bostad först är lösningen på hemlösheten

”Vi är övertygade om att lösningen på hemlösheten finns i metoden ”Bostad först”. Det är en metod som dels innebär att människor får tillgång till en bostad, och dels att de får ett individuellt anpassat stöd i boendet.” Det skriver Margaretha S Paras, verksamhetschef Uppsala Stadsmission, i en debattartikel i Uppsala nya Tidning den 16 oktober 2014.

Några kommuner som testat metoden beskriver att de från början var mycket skeptiska, men att de nu har ändrat sig när de sett de positiva resultaten.

Forskning pekar på att det är ett kostnadseffektivt sätt att minska hemlöshet.
Så vad väntar Uppsala kommun på?

Läs hela debatt artikeln här: http://unt.se/asikt/debatt/sa-havs-hemlosheten-3415227.aspx

Peter Ahlborg

Peter blir intervjuad av TV-nyheterna Östnytt

Peter Ahlborg blir intervjuad av Östnytts TV-team i Norrköping. Foto: Privat

Peter Ahlborg blir intervjuad av Östnytts TV-team i Norrköping. Foto: Privat

Peter blev intervjuad två gånger av Östnytts TV-team under hans besök i Norrköping. De ville till en början göra en intervju med mig angående min turné runt Sverige för att uppmärksamma hemlösheten.

De ville dock ha en kompletterande intervju dagen efter då Kristdemokraterna kommit med ett förslag om att hemlöshet projektet ”Bostad Först” nu föreslås bli en del av en nationell strategi, förklarar han.

Behåller hyreskontrakt med Bostad Först
Ett projekt som även Peter ställer sig positiv till. Peter menar att ”Bostad Först” projektet borde bli en standard hos sociala myndigheter över hela Sverige – eftersom det är det mest effektiva för att få tillbaka människor till samhället.

– Det visar inte minst framgångarna hos liknande projekt i New York och Hannover där runt 90 procent av de som fått en bostad i kombination med rehabilitering har lyckats behålla sina hyreskontrakt efter tio år, sa forskaren Hans Swärd, när jag nyligen diskuterade ämnet med honom på telefon, säger Peter.

Se klippet från Östnytt:
Bostadslös allkonstnär vill påverka i Almedalen i Östnytt 1 juli 2014 TV

Se också när Peter Ahlborg spelar live i Norrköping inför ett TV-inslag i Östnytt(ovanstående) på YouTube.

 Peter Ahlborg