Jimmie Åkesson besöker Vänersborg

Jimmie Åkesson besöker Vänersborg den 5 mars. Peter Ahlborg fick en intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie som bland annat fick frågor om hemlösheten, utanförskapet och hur det går att få ihop fritids aktiviteterna golv och musik med den politiska karriären. Foto: Privat

Jimmie Åkesson besöker Vänersborg den 5 mars. Peter Ahlborg fick en intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie som bland annat fick frågor om hemlösheten, utanförskapet och hur det går att få ihop fritids aktiviteterna golv och musik med den politiska karriären. Foto: Privat

 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson besökte Vänersborg måndagen 5 mars 2018. Han åker runt i alla län i Sverige för att träffa sina medlemmar, väljare, sympatisörer och sådana som inte sympatiserar med oss, förklarar Jimmie Åkesson. Nu är det exakt 6 månader kvar tills det är val 9 september 2018.

Peter Ahlborg fick en pratstund med Jimmie Åkesson under besöket i Vänersborg.

 

TV 4 gjorde en intervju med Jimmie Åkesson i Vänersborg den 5 mars 2018. Foto: Peter Ahlborg

TV 4 gjorde en intervju med Jimmie Åkesson i Vänersborg den 5 mars 2018. Foto: Peter Ahlborg

 

När Peter Ahlborg träffar Jimmie så vill han höra efter vad Jimmies åsikt är om hemlösheten. Här är hans svar:

– Ett växande problem med hemlösheten är inget gott betyg för ett välfärdssamhället. Det finns all anledning för politiken att prioritera på ett sådan sätt att man inte ska behöva vara hemlös. Och i ett utvecklat samhälle ska man inte behöva vara hemlös. Det borde vara en grundläggande uppfattning. Som jag tror de allra flesta delar. Samtidigt som det har gjorts en del prioriteringar som jag tycka är märkligt. Vår bostads marknad är inte anpassad efter den enorma befolkningstillväxt som vi har haft till exempel. Vi har en ganska så orörlig bostadsmarknad. Och vi har en problematisk bostadsmarknad, framför allt i de större städerna. Så det finns mycket att göra där. Sedan finns det mycket sociala insatser som måste göras. Hemlöshet kan bero på många faktorer, och då måste man jobba med varje del för sig, säger Jimmie Åkesson.

Sverige står inför flera utmaningar bland annat segregation och utanförskapet. Och de segregerade områdena ökar. Hur ska vi komma till rätt med det?

– Grunden är ju att förstå varför de här områdena uppstår. Varför har vi ett Sverige idag där människor lever i mer eller mindre parallella samhällen. Kollar man in Rosengård i Malmö, så har man ibland en segregation ner på kvarters nivå, med olika folkgrupper. Det finns ingen kvick fiks på det. Det handlar om att långsiktigt börja återbygga ett sammanhållet Sverige. Uppvärdera medborgarskapet. Göra det Svenska medborgarskapet till något eftersträvansvärt. Få människor som har kommit hit från andra länder att bli en del av majoritetssamhället. Tillgängliggöra det Svenska samhället för dem, så man slår sönder de här parallella strukturerna som skapar segregation. Men det gäller ju att det finns en, både politisk vilja, och politisk prioritering, säger Jimmie Åkesson.

Här kan du videon när Jimmie Åkesson blir intervjuad av Peter Ahlborg i Vänersborg den 5 mars 2018: https://www.youtube.com/watch?v=gS86Pl8IqUc&feature=youtu.be

 

Du håller på med golf och musik på fritiden. Hur ställer du dig till det? Är det dina två stora intressen i livet?

– Jag önskar jag hade mer tid att spela både musik och golf. Tyvärr så blir det inte så mycket tid över. Musiken har ju blivit en sådan sak där jag spelar hellre än väl, om man uttrycker det så. Men jag gör det… Det är ett bra sätt att koppla av. Det går också bra att kombinera med partiarbete eftersom vi ofta spelar och underhåller i samband med olika partiaktiviteter.

Jag har faktiskt med mig idag två av mina bandkollegor. Jag ska dock inte vara med själv. Men de underhåller och är här för att skapa stämning.

 

Jimmie Åkesson uttalar sig om hemlösheten och de segregerade områdena. Han sa bland annat: ” Grunden är ju att förstå varför de här områdena uppstår. Varför har vi ett Sverige idag där människor lever i mer eller mindre parallella samhällen. Kollar man in Rosengård i Malmö, så har man ibland en segregation ner på kvarters nivå, med olika folkgrupper. Det finns ingen kvick fiks på det. Det handlar om att långsiktigt börja återbygga ett sammanhållet Sverige”. Foto: Peter Ahlborg

Jimmie Åkesson uttalar sig om hemlösheten och de segregerade områdena. Han sa bland annat: ” Grunden är ju att förstå varför de här områdena uppstår. Varför har vi ett Sverige idag där människor lever i mer eller mindre parallella samhällen. Kollar man in Rosengård i Malmö, så har man ibland en segregation ner på kvarters nivå, med olika folkgrupper. Det finns ingen kvick fiks på det. Det handlar om att långsiktigt börja återbygga ett sammanhållet Sverige”. Foto: Peter Ahlborg

 

Efter det så är intervjun slut och Jimmie Åkesson går ut till de väntande Sverigedemokraterna – runt 80 personer – som han håller ett tal till. Vi återkommer med bilder och text från det talet.

Förutom Peter Ahlborg så gjorde även TTela och TV 4 en intervju med Jimmie Åkesson.

P.S. Tack Sverigedemokraternas pressekreterare som kunde ordna en intervju med Jimmie Åkesson med så kort varsel och så sen förfrågan från undertecknad.

Peter Ahlborg

 

Jimmie Åkesson besökte Vänersborg

Jimmie Åkesson besökte Vänersborg måndagen 5 mars 2018. Han besöker just nu alla län i Sverige inför valet 9 september 2018. ”Jag träffar, medlemmar, väljare, sympatisörer och sådana som inte sympatiserar med oss”, säger Jimmie Åkesson. Foto: Peter Ahlborg

Jimmie Åkesson besökte Vänersborg måndagen 5 mars 2018. Han besöker just nu alla län i Sverige inför valet 9 september 2018. ”Jag träffar, medlemmar, väljare, sympatisörer och sådana som inte sympatiserar med oss”, säger Jimmie Åkesson. Foto: Peter Ahlborg

 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson besökte Vänersborg måndagen 5 mars 2018. Han åker runt i alla län i Sverige för att träffa sina medlemmar, väljare, sympatisörer och sådana som inte sympatiserar med oss, förklarar Jimmie Åkesson. Nu är det exakt 6 månader kvar tills det är val 9 september 2018.

Peter Ahlborg fick en pratstund med Jimmie Åkesson under besöket i Vänersborg.

 

Peter Ahlborg fick en pratstund med Jimmie Åkesson under besöket i Vänersborg måndagen 5 mars 2018, där Jimmie Åkesson bland annat uttalade sig om hemlösheten: ”Ett växande problem med hemlösheten är inget gott betyg för ett välfärdssamhället. Det finns all anledning för politiken att prioritera på ett sådan sätt att man inte ska behöva vara hemlös. Och i ett utvecklat samhälle ska man inte behöva vara hemlös. Det borde vara en grundläggande uppfattning. Som jag tror de allra flesta delar”, säger Jimmie Åkesson.

Peter Ahlborg fick en pratstund med Jimmie Åkesson under besöket i Vänersborg måndagen 5 mars 2018, där Jimmie Åkesson bland annat uttalade sig om hemlösheten: ”Ett växande problem med hemlösheten är inget gott betyg för ett välfärdssamhället. Det finns all anledning för politiken att prioritera på ett sådan sätt att man inte ska behöva vara hemlös. Och i ett utvecklat samhälle ska man inte behöva vara hemlös. Det borde vara en grundläggande uppfattning. Som jag tror de allra flesta delar”, säger Jimmie Åkesson.

När Peter Ahlborg träffar Jimmie så vill han höra efter vad Jimmies åsikt är om hemlösheten. Här är hans svar:

– Ett växande problem med hemlösheten är inget gott betyg för ett välfärdssamhället. Det finns all anledning för politiken att prioritera på ett sådan sätt att man inte ska behöva vara hemlös. Och i ett utvecklat samhälle ska man inte behöva vara hemlös. Det borde vara en grundläggande uppfattning. Som jag tror de allra flesta delar. Samtidigt som det har gjorts en del prioriteringar som jag tycka är märkligt. Vår bostads marknad är inte anpassad efter den enorma befolkningstillväxt som vi har haft till exempel. Vi har en ganska så orörlig bostadsmarknad. Och vi har en problematisk bostadsmarknad, framför allt i de större städerna. Så det finns mycket att göra där. Sedan finns det mycket sociala insatser som måste göras. Hemlöshet kan bero på många faktorer, och då måste man jobba med varje del för sig, säger Jimmie Åkesson.

Vi återkommer med ett längre och mer ingående reportage här på bloggen när Jimmie Åkesson besökte Vänersborg.

Peter Ahlborg

Gymasieelever gjorde lång intervju om hemlösheten med Peter Ahlborg

Peter Ahlborg tillsammans med eleverna Ellen Johansson och Richard Thillman. De går på Donnergymnasiet i Göteborg och de hade förberett sig väl med frågor inför intervjun med Peter Ahlborg om hemlösheten.

Peter Ahlborg tillsammans med eleverna Ellen Johansson och Rickard Thillman. De går på Donnergymnasiet i Göteborg och de hade förberett sig väl med frågor inför intervjun med Peter Ahlborg om hemlösheten.


Peter Ahlborg gjorde en två timmar lång intervju för att belysa hemlösheten. Eleverna Ellen Johansson och Rickard Thillman från Donnergymnasiet i Göteborg hade förberett sig väl med frågor.

– De frågade mig om jag ville ställa upp. Och jag tycker det är självklart att göra det. Då fick jag chansen att berättar om hur utsatta de hemlösa är och belysa den kunskapen jag har i ämnet, säger Peter Ahlborg.

Peter Ahlborg blir ofta tillfrågad av massmedia och andra människor om han vill ställa upp och svara på frågor som berör hemlösheten.

– Jag ställer upp så ofta jag kan. Jag gör det för att samhället lättare ska förstå hur vi svaga har det. Om man inte berättar om sin livs-situation hur illa det ser ut – blir det svårare för de inblandade i kommunen och socialtjänsten att finna lösningar. Därför ser jag det som en självklarhet att ställa upp, säger Peter Ahlborg.

 

 I två timmar pratar Peter Ahlborg om sitt liv som förre detta hemlös och den kunskapen han har i ämnet hemlöshet. Materialet ska eleverna Ellen Johansson och Richard Thillman ha till ett gymnasiearbete om hemlösheten. Fia ligger lugnt och vilar i Peters famn under tiden.

I två timmar pratar Peter Ahlborg om sitt liv som förre detta hemlös och den kunskapen han har i ämnet hemlöshet. Materialet ska eleverna Ellen Johansson och Rickard Thillman ha till ett gymnasiearbete om hemlösheten. Fia ligger lugnt och vilar i Peters famn under tiden.

 

Eleverna pålästa om hemlösheten
Denna gången var det eleverna Ellen Johansson och Rickard Thillman från Donnergymnasiet i Göteborg som var intresserad av min livs-situation. De skulle ha ett gymnasiearbete om hemlösheten. Och vad de olika hjälporganisationerna i Göteborg hjälper till med när du blir hemlös.

Peter berättade om sitt liv som förre detta hemlös, när han under sju års tid inte hade egen bostad, utan tvingades bo på vandrarhem, andrahands-lägenheter och på härbärgen. Under två timmar besvarade Peter Ahlborg deras frågor.

– De var mycket väl pålästa. Kände till hur hemlösheten ser ut och visste om statistik från Socialstyrelsen. Då är det extra kul att ställa upp eftersom de var så intresserade av att förstå min situation och hur hemlösheten ser ut i Sverige. De hade bra frågor och var ovanligt goda lyssnare, säger Peter Ahlborg.

 

Peter Ahlborg träffar på sin vän Faktum försäljaren Kalju utanför Faktum-kontoret den 12 november 2015. Vovven Fia är också med.

Peter Ahlborg träffar på sin vän Faktum försäljaren Kalju utanför Faktum-kontoret den 12 november 2015. Vovven Fia är också med.


Lilla vovven Fia låg i famnen
Stor eloge även till lilla vovven Fia, som Peter för tillfället var hundvakt åt.

– Hon sköter sig alltid så bra. En lugnare hund med bättre tålamod har jag aldrig träffat på. Hon låg på golvet ett tag innan hon under mer än en timme smet upp och ville ligga i min famn medan jag svarade på frågorna, säger Peter med ett leende.

Vi satt på ett lugnt café i centrala Göteborg i mer än två timmar.

– Jag vill passa på att tacka för gott kaffe och goda bakelser som eleverna bjöd på. Bäst av allt var att eleverna var oerhört intresserade för hur de hemlösa har det i vårt land och göra ett gymnasiearbete på det. Jag ser fram emot att att ta del av Ellen Johanssons och Rickard Thillmans gymnasiearbete när det är klart, säger Peter Ahlborg.

 

Faktums fotograf Mario Prhat tog bilder
Tidigare på dagen hade Peter besökt Tidningen Faktum. När Faktums fotograf Mario Prhat såg Peter och att den söta vovven Fia var med – så kunde han inte motstå att ta några bilder.

När Mario fick se min nya T-shirt med texten ”Fy fan vad jag hatar soc” blev han ännu mer intresserad av att ta bilder. Han tog några jättefina bilder när Fia sitter i mitt knä. Vi försökte även oss på några bilder när Fia sitter på mitt huvud. Snäll som man är så ställer man upp på det mesta! L Fia var också med på noterna, så klart, snäll som hon är.

 


Teckning till Tidningen Faktum
I samma veva får jag en förfrågan av en medarbetare på Faktum om jag vill rita en teckning som ska komma ut i decembernumret av Faktum.

– Visst jag är ingen storslagen konstnär men jag ritar mer än gärna om du vill det, sa jag? Jag kan rita en streckgubbe,sa jag på skämt innan jag tänkte över vad jag skulle rita och vad jag skulle skriva för meddelande till Faktums läsarna till julen.

Snart kan du se resultatet i nästa nummer av Tidningen Faktum.

Peter Ahlborg

Hemlösas Natt – manifestation mot hemlöshet

Idag den 17 oktober 2015 är det Hemlösas Natt. I år uppmärksammas den genom en manifestation utanför Storan, Avenyn i Göteborg kl 18.30. De som arrangerar manifestationen mot hemlöshet är: Göteborgs Räddningsmission.

Idag den 17 oktober 2015 är det Hemlösas Natt. I år uppmärksammas den genom en manifestation utanför Storan, Avenyn i Göteborg kl 18.30. De som arrangerar manifestationen mot hemlöshet är: Göteborgs Räddningsmission.

 


Idag den 17 oktober är det Hemlösas Natt. I år uppmärksammas den genom en manifestation utanför Storan, Avenyn i Göteborg kl 18.30. De som arrangerar manifestationen mot hemlöshet är: Göteborgs Räddningsmission. Nu har du möjligheten att visa ditt stöd för de hemlösa.

17 oktober är av FN utropat som en dag att påminna om målet att utrota fattigdomen i världen. Vi som arrangerar Hemlösas Natt ser detta som ett led i kampen mot
fattigdomen i världen.

Vi vill påminna om att detta är allas vårt ansvar, som enskilda människor, stat och kommun. Vår vision är att Göteborg skall vara en bra stad för alla att leva, bo och
verka i. Vi vet att så är inte verkligheten nu. Vi behöver varandra för att nå dit. Välkommen att visa att du delar visionen!

 

Tre hårt arbetande Faktum-försäljare som skapar debatt om hemlösheten.

Tre hårt arbetande Faktum-försäljare som skapar debatt om hemlösheten.


Program och musik
Tal av Sarah Britz, chefredaktör på tidningen Faktum

Emil Mattsson, direktor på Göteborgs Räddningsmission m.fl

Konferencier: Alem Bennet

18:30 Mr Bo and the Voodooers (blues)
19:20 Kören Loud’n Proud under ledning av Kristian Hvitfeldt
19:40 Gibbrich 2 (klezmer)
20.30 Gatumässa med Daniel Korol
21.30 Monica Robertson med band

m. fl

Soppa, kaffe och bulle serveras under hela kvällen.
Vi som arrangerar manifestationen mot hemlöshet är: Göteborgs Räddningsmission. Medarrangör: Göteborgs Stad, Uppsökarenheten & Matteuskyrkan

Bild och text från Göteborgs Räddningsmissions hemsida: http://www.raddningsmissionen.se/nyheter/hemlosas-natt-manifestation-mot-hemloshet

Peter Ahlborg

Otroligt stor bostadsbrist i Sverige

 Priserna på bostadsrätter fortsätter att skena i storstadsregionerna. Nu kostar det över 100 000 kronor per kvadratmeter för en lägenhet i Stockholms innerstad. "En "ohållbar" utveckling i längden som kan leda till en bostadskrasch", säger Peter Ahlborg. Foto: Peter Ahlborg

Priserna på bostadsrätter fortsätter att skena i storstadsregionerna. Nu kostar det över 100 000 kronor per kvadratmeter för en lägenhet i Stockholms innerstad. ”En ”ohållbar” utveckling i längden som kan leda till en bostadskrasch”, säger Peter Ahlborg. Foto: Peter Ahlborg

Priserna på bostadsrätter fortsätter att skena i storstadsregionerna. I Stockholms innerstad är det genomsnittliga priset per kvadratmeter för mindre lägenheter nu uppe i över 100 000 kronor. Bostadspriserna ökar på mellan 10 till 15 procent varje år – och senaste tiden hör vi om extrema ökningar på 10 procent på ett kvartal.
– Snart kommer bostadskraschen eftersom denna ökning är”ohållbar” i längden, det behöver man inte vara nationalekonom för att förstå, säger Peter Ahlborg

Hela bostadspolitiken är så illa skött under flera regeringars regerande så man tar sig för pannan när man börjar studera scenariot. Värst är att snart kommer svenska
folket få betala priset för detta.

 

Sist in får stå för notan
Allt medan bankerna tjänar mer pengar än någonsin på dina stora huslån. Bankerna tar ingen risk men när det väl smäller så är det de som kom sist in på marknaden som
får betala. De som redan äger sin bostad har dock gjort ett sig ett klipp.

Men värst är de för de som ska betala av huset framöver. När räntan stiger framöver och deras stora lån ska betalas tillbaka – är det många som kommer sitta där med
Svarte Petter. Får vi samtidigt en värdeminskning på bostadsfronten så är läget ännu värre. Men än så länge allt väl – tills dess det smäller. Och det gör det snart!

 
Ännu svårare finna bostad
Nu har vi i Sverige den största bostadsbristen i modern tid. Och inget talar för att det kommer bli bättre. Var det redan innan extremt svårt att få en egen lägenhet så
kommer det i framtiden bli ännu svårare att få eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller en villa att bo i.

– Detta beror på att politikerna under 20 års tid inte brytt sig om att bygga lägenheter i samma takt som befolkningen har ökat. Stor invandring och att vi lever längre
är främsta förklaringen, säger Peter Ahlborg.

Detta får följdverkningar som minskad konsumtion och högre arbetslöshet och att Sverige riskerar att kastas in i en lågkonjunktur.
Varning för ”Riskbanken”
Dagligen hör vi om varningar om att Sverige kan drabbas av en bostadsbubbla. Även Riksbankchefen Stefan Ingves är orolig.

– Lite ironiskt kan man döpa om Riksbanken till ”Riskbanken”, säger Peter Ahlborg. Fast inners inne är det inget att skämta om, då det svenska skuldberget växer för
varje dag som går, säger Peter.

Totalt har nu de svenska hushållen skulder på 2 500 miljarder kronor. Joo, du läste rätt! Det är i miljoner räknat 2 500 000 000 000 miljoner kronor. Eller tvåmiljoner
femhundratusen miljoner kronor – om man skriver ut det i ord.

Nu för en vecka sedan gick även Konjunkturinstitutet ut och varnade för en bostadsbubbla och att det finns risk för ”abrupta prisfall”.

 
Krasch förr eller senare
Dagens politiker har målat in sig i ett hörn som det blir svårt att ta sig ut ifrån. Det som dock skulle kunna rädda ekonomin i sista stund är om man ökar byggandet
oerhört kraftigt samtidigt som man minskar skattelättnader för de som tar stora lån. Men inget talar för detta.

Om man dessutom inte gör något åt ränteavdragen kommer detta leda till en krasch förr eller senare.

Så kära medborgare nu vet ni vad ni har att vänta.

Detta är min filosofi. Jag hoppas jag får fel men något säger mig att inga träd växer upp till himmelen den blå. Undrar hur detta ska gå?

Jag tror mig ha redan ha svaret – men följer med spänning bostadspolitiken framöver
Fortsättning följer…

Peter Ahlborg

Nytt omsättningsrekord för bostadsrätter

Under 2014 såldes det 104 000 bostadsrätter i Sverige. Värdet på affärerna uppgick till 178 miljarder kronor. Det är nytt rekord. "Eftersom det råder en så stor  bostadsbrist gör det att de som har råd att köpa sin lägenhet betalar ett högre pris än någonsin för sin bostadsrätt, säger Peter Ahlborg."

Under 2014 såldes det 104 000 bostadsrätter i Sverige. Värdet på affärerna uppgick till 178 miljarder kronor. Det är nytt rekord. ”Eftersom det råder en så stor bostadsbrist gör det att de som har råd att köpa sin lägenhet betalar ett högre pris än någonsin för sin bostadsrätt, säger Peter Ahlborg.”

 

104 000 bostadsrätter såldes i Sverige under 2014 och värdet på affärerna upp gick till nära 178 miljarder kronor. Det är nytt omsättningsrekord, enligt Statistiska Centralbyrån. Högst var snittpriset i Stockholms län med 2.7 miljoner kronor, lägst i Västernorrlands län med 460 000 kronor skriver TT.

Detta visar att marknaden bygger för de rika som redan har pengar och som kan köpa exklusiva insatslägenheter på attraktiva områden. Allmännyttan bygger som vanligt
lite hyreslägenheter – där har inget trendbrott skett – trots att det är små hyresrätter som behövs byggas mest runt omkring i Sveriges kommuner.

 
Dystra siffror för svaga grupper
Tragisk tråkig läsning som vanligt, konstaterar Peter Ahlborg som med dessa siffror visar att de som har råd att köpa sin egen bostadsrätt idag betalar ett högre pris nu än någonsin för sin lägenhet. Medan de ekonomiskt svaga grupperna blir mer trångbodda och inte kommer in på bostadsmarknaden.

Skillnaderna har aldrig varit större mellan fattig och rik och mellan de som äger sin lägenhet och de som hyr sin lägenhet. Värst är det för alla de svaga grupper som
inte ens kommer in på bostadsmarknaden. De är hänvisade till att stå i bostadskö och börja be en bön. För om det är något som du får räkna med så är det att du får lära
dig att vänta många år för att få chansen att få en bostad. Eller att betala ockerhyra på andrahandslägenheter, där smarta affärsmän har sett att det går att tjäna en
hacka på bostadsbristen.

 

Bostadsbubbla
Mitt hjärta gråter när jag ser den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige. Hur ska detta sluta?

– Det historiskt nu höga priset för en bostadsrättslägenhet och att reallönerna långt ifrån har utvecklas i samma takt gör att vi för varje dag kommer närmare en bostadsbubbla. Du behöver inte vara professor i ekonomi för att förstå. Den som inte ser sanningen är blind för sin egen framgångsrika karriär att göra ett klipp på bostadsmarknaden, säger Peter Ahlborg.

Peter Ahlborg

Stefan Löfven inte värd att ta semester eftersom fattigdomen i Sverige ökar

Statsministerna Stefan Löfven har myckat att prata om med media för att få ut sitt budskap. Här tillsammans med Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Foto: Peter Ahlborg

Statsministern Stefan Löfven har mycket att prata om med media för att få ut sitt budskap. Här tillsammans med Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Foto: Peter Ahlborg

 

Sedan början av 90-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något annat västland. Det säger Michael Förster, en av forskarna bakom organisationens OECD:s granskning av de växande klyftorna i västvärlden.

– Framgångsrika människor och organisationer jobbar på till jobbet är klart, då kan inte Regeringen och framför allt statsministern Stefan Löfven ta semester när fler
av Sveriges medborgare och barnfamiljer än någonsin lever i fattigdom, säger Peter Ahlborg.

Det är en sorgligt utveckling jag har tagit del av säger Peter Ahlborg, när jag nu tittar närmare på de växande klyftorna i västvärlden. Värst är att den fattigaste tiondelen, har lägre inkomster än någonsin tidigare i Sverige och att allt fler lever under den relativa fattigdomsgränsen. Så stora har inte skillnaden mellan rik och fattig varit sedan 40-talets Sverige.
Större klassklyftor
På 20 år har de fattigas disponibla inkomst stått stilla. Medans de 10 procent av de rikaste har fått 80 procent bättre disponibel inkomst.
Växande ekonomiska klyftor kommer leda till ännu större klassklyftor och segration i Sverige. Den ihållande höga arbetslösheten sen 90-talet – samt att det offentliga
trygghetsystemet kraftigt har sänkts på alla nivåer när det gäller sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och försörjningsstöd – bidrar till ännu större klyftor.

För arbetslöshetsförsäkring och försörjningsstöd ligger ersättningsnivåerna i dagsläget runt 50 procent av inkomsten för en normal industriarbetare.

 

Stefan Löfven samtalar med Gustav Fridolin. Regeringen har mycket att diskutera och planera för att lösa - då fattigdomen och klassklyftorna i Sverige ökar. Foto:  Peter Ahlborg

Stefan Löfven samtalar med Gustav Fridolin. Regeringen har mycket att diskutera och planera för att lösa – då fattigdomen och klassklyftorna i Sverige ökar. Foto: Peter Ahlborg

 

Regeringen låter de fattiga bli fattigare
Jag har inget emot att människor får en god ekonomi om man startar ett företag eller utbildar sig väl eller har ett välbetalt jobb. Det jag motsätter mig är hur Regeringen kan låta de fattigaste bli ännu mer fattiga – och fler till antalet.

Detta påbörjades med Regeringen Reinfeldt och Anders Borg i spetsen som skapade grunden till de stora och växande klass klyftorna. Värst är att Löfvens politik inte gör
något för att klas klyftorna ska minska. Utan förtsätter och göra livet bittert för de sämst ställda.

Vart finns handlings kraften att på allvar se till att de unga och de som bor i de segregerade områdena kommer in i samhället?

 

Segregationen ökar
Regeringen skapar inte tillräckligt med jobb, eller bygger fler lägenheter för att komma till rätta med bostadsbristen. Detta leder till trångboddhet och ännu större segregaation och ger människor sämre förutsättningar för att komma in i samhället. Detta är ett svek mot allt fler fattiga och ekonomsikt svaga grupper i Sverige.

Så länge som regeringen inte gör några kraftiga insatser på dessa punkter kommer förfallet och segregationen öka ännu mer i Sverige. Vi går i snabb takt mot då hela
samhället börjar krakulera, på grund av dåligt jobb på många håll av de som sitter på makten i Sverige.
Och de visar de senaste siffror från organisationens OECDs granskning. Även min egen livserfarenhet är inne på samma dystra utveckling, då jag pratar med ett par tusen
människor varje år om dessa frågor.

 

Stefan Löfven borde inte ta semester tycker Peter Ahlborg eftersom fattigdomen och klassklyftorna i Sverige ökar snabbast i västvärlden, visar OECD senaste rapport. Foto: Peter Ahlborg

Stefan Löfven borde inte ta semester tycker Peter Ahlborg eftersom fattigdomen och klassklyftorna i Sverige ökar snabbast i västvärlden, visar OECD senaste rapport. Foto: Peter Ahlborg

Färre går ut med slutbetyg
Detta kan dessvärre bara vara början – trots att det redan nu är förfärligt i många familjer på grund av fattigdom och ekonomiska problem – i framför allt fler redan segregerade förorter. Därför är jag mycket oroligt för utvecklingen i Sverige.

Jag är rädd för att det kommer bli ännu fler kravaller och större problem i förorterna. Vi har dessutom en stor del av en ungdomsgeneration som inte går ut med slutbetyg i skolan. Dessutom är över 100 000 ungdomar inte ens anmälda på arbetsförmedlingen.

Regeringen borde inte ta semester – det har de inte råd när det ser så illa ut på allt för många punkter i Sverige.
Inget revolutionerande händer
Hade de verkligen menat vad de sa: att de vill ha ett bättre samhälle för alla, inte minst för de svaga grupperna, som Socialdemokraterna vänder sig till – så hade de verkligen bestämt sig för att få till en positiv förändring. Men inget revolutionerande händer som måste till för att lösa fattigdomen i Sverige

Men som det ser ut nu så går Sverige mot ett sakta förfall när det de allt fler fattiga och hemlösa i dagens Sverige ökar mest i hela Europa.

Hur ska detta sluta – hur ser Sverige ut om 10 år?

Jag tror jag vet svaret men väntar med att blogga om det till en annan gång då jag redan nu känner mig tagen av de mycket negativa siffror som har presenteras. Man jag
ger inte upp min dröm om att lyckas i livet. När ska Sverige som land främja människor att lyckas i sitt liv och förverkliga sin dröm?

Läs OECDs rapport här: http://www.oecd360.org/sweden?utm_source=oecdorg&utm_medium=focusbox&utm_campaign=oecd360launch

Peter Ahlborg

 

Hemlösa har inte råd att ta semester

Peter Ahlborg som själv var hemlös under flera år menar att ordet  semester bara är en en dröm för att försöka överleva som hemlös och  orka med den långa vägen till eget boende. Här syns Peter Ahlborg på  Lisebergs camping i september 2008 Foto: Josefine Ahlborg

Peter Ahlborg som själv var hemlös under flera år menar att ordet semester bara är en en dröm för att försöka överleva som hemlös och orka med den långa vägen till eget boende. Här syns Peter Ahlborg på Lisebergs camping i september 2008. Foto: Josefine Ahlborg

 

Igår den 20 juni 2015 skrev Tidningen Faktums chefredaktör Aaron Israelson på SVT opinion: ”Det är med blandade känslor jag brukar ta farväl av arbetskam-raterna innan sommaruppehållet. Jag vet ju att många av mina kollegor inte ens har råd att drömma om någon semester”.

Jag kan bara hålla med Aaron Israelson i det han skriver. Allt för många hemlösa får koncentrera sig på att överleva. Ta en dag i taget – istället för att få ett vanligt jobb och ett bli en Svensson som bidrar till samhällets utveckling, och när du har jobbat ett helt år
kan ta en välförtjänt semester.

 

Semester bara en dröm
Men semester förekommer allt för sällan hos de som är hemlösa. Det blir allt för ofta en etiopisk dröm. Allt för att hålla drömmen och krafterna vid liv för att orka kämpa vidare för att få en egen lägenhet.

Men det är svårt att ta semester eller jobba under några längre tider
om du är hemlös. Försöka få lugn och ro och några timmars sömn på ett
stökigt vandrarhem eller härbärge där droger och alkoholen flödar?

Men ofta har du inte något annat val, då bostadsbristen och hemlösheten ökar, har den marginaliserade hemlöse en stor uppförsbacke till eget boende. Den långa vägen har allt för ofta bara sett sin början.

 

Många hemlösa har inte råd att ha semester de får kämpa för att  överleva. Foto: Peter Ahlborg

Många hemlösa har inte råd att ha semester de får kämpa för att överleva. Foto: Peter Ahlborg

 

Lång resa när du blir hemlös
Eller ännu värre är det om du tvingas på i trappuppgångar eller i tält. Vägen dit kan gå snabbare än du tror. Och inte en enda människa tror att man ska hämna där. Jag lovar dig.

Själv trodde jag att min resa som hemlös skulle pågå i några månader. Det blev 7 år.

På samma sätt tänker alla som provar droger i början: ”Visst jag festknarkar bara ibland under kontrollerade former. Ingen fara att jag  blir beroende eller hamnar i träsket”.

 

 

Slav under narkotikan
Jag känner hur många människor som just har börjat med detta tankesätt och snabbare än de trodde var möjligt testat de flest droger som finns på den öppna marknaden i större omfattning än någonsin att tillgå.

De har alltid hävdat att jag kommer aldrig ta jungfrusilen med heroin.

Men det är lättare att hamna där trots att du har sagt att du hellre tar själVmord än tar sprutan – eller inser att du har blivit slav under narkotikan. Har hört dessa historier så många gånger.

 

 

Lång kamp under många år
Du tror i din enfald att du kommer vara utan egen lägenhet för några veckor eller ett par månader. Men det allt för ofta samma visa när det gäller hemlösheten som med den som börjar med droger.

Blir du av med ditt boende och börjar flytta runt hos kompisar, vandrarhem, härbärgen eller ännu värre i trappuppgångar – tar det ofta år innan du kommer tillbaka till samhället. Om du någonsin kommer tillbaka.

Hela 40 procent av de som är hemlösa har varit hemlösa i fyra år eller mer, visar den senaste rapporten från Socialstyrelsen från 2012.

 

 

Utflykt runt Göteborg
Så semester är något du som hemlös ofta bara får drömma om. Så var det för mig själv. Jag hade nästan aldrig råd att åka någonstans utan det fick bli dags utflykter runt Göteborg tillsammans med min dotter. Det fick bli vår semester.

Men värst är att under lång tid leva på existens minimum eller inte veta när du ska få en egen lägenhet. Det tar enormt med energi.

Därför kan jag bara tacka Tidningen Faktum som hjälper människor att
få ett lågtröskel jobb för att komma tillbaka till samhället.

 

Krig på Sveriges gator
Men dessvärre är det sämre än på länge att få några kronor över som tidningsförsäljare till semester.

Det råder idag krig på Sveriges gator om de små mynt som faller ner från någon givmild omtänksam medmänniska.

EU immigranterna är fler än någonsin och Tidningen Faktum har fått konkurrens från flera andra gatutidningar från Norge. Bland annnat tidningen Folk är folk.

Så visst har Aaron Israelsson rätt när han säger att hemlösa inte har råd att ha semester.

 

Aaron Israelson chefredaktör på Tidningen Faktum skriver i  en debattartikel den 20 juni 2015 i SVT Opinion att hemlösa inte har  råd att ta semester. Peter Ahlborg som tidigare var hemlös instämmer i  vad Aaron säger i ett eget blogginlägg på sin sida  www.fyfanvadjaghatarsoc.se

Aaron Israelson chefredaktör på Tidningen Faktum skriver i en debattartikel den 20 juni 2015 i SVT Opinion att hemlösa inte har råd att ta semester. Peter Ahlborg som tidigare var hemlös instämmer i vad Aaron säger i ett eget blogginlägg på sin sida www.fyfanvadjaghatarsoc.se

 

 

Faktum bryter hemlösheten
Jag själv Peter Ahlborg är evigt tacksam att jag en gång i tiden började sälja Tidningen Faktum. Det har flera gånger varit ovärderlig hjälp i mitt liv till att bryta hemlösheten.

Nu har jag sedan november 2014 en egen lägenhet. Och jag är så tacksam
och lycklig för det.

Men mina tankar går till alla hemlösa som kämpar för att överleva istället för att kämpa för att förverkliga sin dröm. Någon semester är det inte tal om, utan allt för ofta får du kämpa för att överleva.

Här kan du läsa hela Aaron Israelssons debatt inlägg på SVT Opinionhttp://www.svt.se/opinion/article3031112.svt

Peter Ahlborg

Premiär för Peters gatuturné runt sverige

Peter Ahborg hade premiär på sin gatuturné runt Sverige i går i Stockholm den 16 juni 2015. Målet är att besöka 25 städer och marknadsföra min kommande EP och  uppmärksamma hemlösheten och bostadsbristen, säger Peter.

Peter Ahborg hade premiär på sin gatuturné runt Sverige i går i Stockholm den 16 juni 2015. Målet är att besöka 25 städer och marknadsföra min kommande EP och uppmärksamma hemlösheten och bostadsbristen, säger Peter.

 

Igår den 16 juni 2015 hade Peter Ahlborg premiär på sin gatuturné runt Sverige. Första stopp var huvudstaden Stockholm. Det gick bra men jag kände mig lite ringrostig eftersom jag inte spelat live så mycket senaste året. – Men jag fick positiv respons från åhörarna, säger han. Peter har planer på att besöka 25 städer för att uppmärksamma hemlösheten och bostadsbristen men även för att marknadsföra sin nya EP som kommer att släppas inom kort.

Nu är det sommar. Då är det dags igen för en gatuturné runt Sverige. Förra året besökte Peter Ahlborg 25 städer för att uppmärksamma hemlösheten och bostadsbristen.
Uppslutningen från massmedia var ofta stor.

 
Träffar många fantastiska människor
Massmedia kom i stort sett i varje stad han besökte för att göra reportage om honom.

– I vissa städer jag besökte mottogs jag som en riktig världsstjärna. Jag kommer ihåg när jag besökte Jönköping. Då kom Sveriges Radio, SVT och tre lokala tidningar för
att bevaka min spelning på gatan. Det kändes stort, säger han.
Att jag dessutom träffade på ofantligt många trevliga och underbara människor under resans gång, gör att det känns helt fantastiskt att åka runt i sommar-Sverige,
förklarar Peter.

 

Peter spelar på Drottninggatan i Stocholm under sin premiär på sin gatuturné runt Sverige. "Trots att jag kände mig lite ringrostig så gillade de förbi passerande vad de hörde, säger Peter Ahlborg"

Peter spelar på Drottninggatan i Stocholm under sin premiär på sin gatuturné runt Sverige. ”Trots att jag kände mig lite ringrostig så gillade de förbi passerande vad de hörde, säger Peter Ahlborg”

 

Alla mynt i gitarrfodralet
I Stockholm i går kväll hade han premiär på årets gatuturné. Peter stod under tre timmar inte långt ifrån riksdagen och framförde sina låtar.

– Trots att jag kände mig lite ringrostig så gillade åhörarna vad de hörde. En kille kom fram och tog fram en hel näve med mynt. Han sa att du får alla om du spelar någon bra låt.

– Ok, sa jag och drog igång med “Fy fan vad jag hatar soc”. Killen satt kvar utan att röra en min, ännu mindre skänka några pengar. När jag kom till refrängen och hade
spelat den i 10 sekunder lade han alla mynt i gitarrfodralet tillsammans med en tjuga, då kändes det jätteskönt i mitt hjärta att få den bekräftelsen som jag behövde,
säger Peter om den fina inledningen på kvällen och turnén.

 
Sjukt bra historia
Det som är så fascinerande är att man kan träffa på så många speciella människor och ovanliga historier när man spelar på gatan. Och premiärdagen hade även ett inslag
av det – i stora mått.

– Jag fick vara med om en helt fantastisk händelse. Men jag sparar på den och lägger ut mer information om det inom kort. Men det är en helt sjuk bra historia. Jag kände
mig drogad efter det som hade inträffat, säger Peter.

 
Positiva ord värmer mitt hjärta
När jag sedan hade packat ihop mina saker och gick Drottninggatan mot Sergels Torg så frågade mig en servitör, som stod ute och rökte:

– Det gick bra för dig va?

– Jo tack, jag träffar på många trevliga människor, sa jag.

– Jo, jag har lyssnat på dig i omgångar när jag varit här ute och rökt och du spelar riktigt bra.
Jag blev jätteglad och tacka honom och hans kvinnliga kompanjon för de varma orden.

Kvällen var ljummen, mitt hjärta var varmt. Jag kände mig energisk och nöjd med spelningen under kvällen – medan jag drog min kärra med gitarr och förstärkare genom
vackra Stockholm en sen sommarkväll jag sent kommer att glömma!

Peter Ahlborg

 

Aftonbladet första tidning att skriva om Peters liv som hemlös

Aftonbladet var för första tidning att skriva om Peter Ahlborg  och hans dotters Josefines utsatta situation - hur barn blir drabbade  när ens föräldrar blir hemlösa. Foto: Peter Ahlborg

Aftonbladet var för första tidning att skriva om Peter Ahlborg och hans dotters Josefines utsatta situation – hur barn blir drabbade när ens föräldrar blir hemlösa. Foto: Peter Ahlborg

 

Aftonbladet var första tidning i Sverige som skrev om Peters utsatta liv som hemlös, när han tvingades bo tillsammans med sin dotter på vandrarhem under flera år. Tidningen gjorde ett stort reportage om honom med en granskning av hans ärende. Så här skriver tidningen: “Aftonbladet har granskat socialtjänstens utredningar om Nina och hennes pappa Peter. Genomgången är ett sorgligt facit över dotterns situation.”

 

Aftonbladet skrev ett långt reportage på två sidor den 1 augusti 2010 om min dåvarande situation när jag hade blivit hemlös och tvingades bo på olika vandrarhem eftersom det var det enda stället jag kunde hitta som bostad.

 

Aftonbladet kritisk i sin bedömning
Aftonbladet berättade hela historien om min dotters tragiska liv att tvingas bo hos mig på vandrarhem och även i tält tillsammans med sin mig.

Tidningens journalist Kerstin Danielsson som gjorde granskningen är kritisk i sin bedömning av hur socialtjänsten har agerat i fallet. Så här skriver Aftonbladet i artikeln:

“Aftonbladet har granskat socialtjänstens utredningar om Nina (de kallade min dotter Josefine, Nina i artikeln) och hennes pappa Peter.

 

Aftonbladet gjorde ett granskande reportege om Peter Ahlborg och  hans dotter Josefine när pappan var hemlös. De skrev: "Aftonbladet har  granskat socialtjänstens utredninar om Nina och hennes pappa Peter.  Genomgången är ett sorgligt facit över dotterns situation." Foto: Peter Ahlborg

Aftonbladet gjorde ett granskande reportege om Peter Ahlborg och hans dotter Josefine när pappan var hemlös. De skrev: ”Aftonbladet har granskat socialtjänstens utredninar om Nina och hennes pappa Peter. Genomgången är ett sorgligt facit över dotterns situation.” Foto: Peter Ahlborg

Inte tagit hänsyn till barnperspektivet
Genomgången är ett sorgligt facit över dotterns situation, skriver de, och fortsätter. Här är berättelsen om Nina, 12, som vill träffa sin pappa, världens bästa.”

Jag håller på att skriva av hela reportaget från Aftonbladet, här kommer en första inblick i mitt och dotterns liv när jag bodde på vandrarhem.
Men värst är att socialtjänsten inte tagit hänsyn till min dotter eller barnperspektivet. Det låter så vackert på pappret eller när de ansvariga på socialtjänsten uttalar sig. Men om man granskar mitt fall närmare så upptäcker man att socialtjänsten inte tagit hänsyn till min dotter, säger Peter.

 

Hela artikeln i Aftonbladet som publicerades 1 augusti 2010. Foto: Peter Ahlborg

Hela artikeln i Aftonbladet som publicerades 1 augusti 2010. Foto: Peter Ahlborg

Barnkonventionen ska gälla
Så här fortsätter artikeln i Aftonbladet: ”Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. Det handlar om att ge barnet social trygghet och en god levnadsstandard.

Det är kommunens skyldighet att omsätta Barnkonventionen i praktiken och se till att barn får likvärdiga villkor oavsett vilken kommun och var i landet man bor, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef hos Barnombudsmannen.

 

Personer oroat sig
Socialtjänsten har alltså det yttersta ansvaret för Nina. Flera personer har oroat sig för henne och kontaktat socialen. Det är en nyhet för Peters socialsekreterare Petra Thedin.

Dottern och hennes mamma hör till en annan stadsdel. Där har informationen stannat.
Det är mycket Peter inte säger till mig, säger Petra Thedin.

 

Försöka förbättra situationen
Den som drabbas är Nina.

Vi har inte kunnat beakta barnperspektivet mer än vi gjort. Vi vill att Peter ska ha ett bättre boende och försöker förbättra hans situation. Det är svårt att se hur vi skulle gå vidare, säger Dan Larsson, förstesekreterare på Stöd- och försörjningsenheten.

Han framhåller att hans egen förvaltning gjorde en anmälan till Barn- och ungdomsenheten i dotterns stadsdel i höstas. I utredningen som följde, den elfte i Ninas unga liv, står det:

 

“Barn är duktiga”
“Nina ska inte behöva var ansvarstagande kring sin pappas bostadssökande. Nina ska inte behöva vara orolig för sin mors situation. Nina tycker att pappa och mamma är jättesnälla. Nina skulle ta mer skada av att placeras i ett annat hem än att leva i (mammans) hem och omsorg.”
Barn är duktiga i svåra situationer och försöker hjälpa sina föräldrar i deras utsatthet. Det gör att barnets sorg och utsatthet kan komma långt efteråt och det kan medföra allvarliga konsekvenser för barnet, säger Göran Harnesk, generalsekreterare på Bris.”

 

Avslag från socialtjänsten
Så skrev Aftonbladet i sin artikel om mig Peter Ahlborg och min dotter Josefine som publicerades i Aftonbladet 1 augusti 2010.

Det skulle ta mer än fyra år innan Peter hitta ett eget boende. Socialtjänsten fick Peter aldrig någon hjälp till eget boende av.

Trots att han gick till domstol för att ansöka om en lägenhet eller boende till sig och sin dotter. Där fick han avslag.

Med tiden fick Peter en andrahandslägenhet i Gårdsten. En fin trea som han och dottern kunde bo i under en längre tid.

Men det slutade med att Peter blev vräkt från lägenheten som han hade i andra hand, då socialtjänsten gav avslag på 3 månads socialbidrags ansökningar, trots att de kände till hela situationen.

 

Pappan hamnade på härbärge
Eftersom Peter sakna pengar till hyra sluta det med att Peter blev vräkt från sin lägenhet och hamnade på härbärge under 7 månader.

Dottern fick inte chans att träffa sin pappa under tiden han bodde på härbärge då inga utomstående får göra besök på härbärget. Ännu mindre sova över där.

Så nu har ni kära läsare fått ännu mer information om varför jag gjorde låten “Fy fan vad jag hatar soc”, förklarar Peter Ahlborg.

Du kan läsa mer om detta här http://fyfanvadjaghatarsoc.se/bakgrund

Se videon ”Fy fan vad jag hatar soc”:

Peter Ahlborg