Bostad först är lösningen på hemlösheten

”Vi är övertygade om att lösningen på hemlösheten finns i metoden ”Bostad först”. Det är en metod som dels innebär att människor får tillgång till en bostad, och dels att de får ett individuellt anpassat stöd i boendet.” Det skriver Margaretha S Paras, verksamhetschef Uppsala Stadsmission, i en debattartikel i Uppsala nya Tidning den 16 oktober 2014.

Några kommuner som testat metoden beskriver att de från början var mycket skeptiska, men att de nu har ändrat sig när de sett de positiva resultaten.

Forskning pekar på att det är ett kostnadseffektivt sätt att minska hemlöshet.
Så vad väntar Uppsala kommun på?

Läs hela debatt artikeln här: http://unt.se/asikt/debatt/sa-havs-hemlosheten-3415227.aspx

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter