Bostadsbristen värre än någonsin i Sverige

Boverkets senaste rapport ser dyster ut, tycker Peter Ahlborg. Foto: (arkivbild) Peter Ahlborg

Boverkets senaste rapport ser dyster ut, tycker Peter Ahlborg. Foto: (arkivbild) Peter Ahlborg

 

Nyligen presenterade Boverket siffror om bostadsmarknaden i Sverige för 2015 och 2016. Och siffrorna är mer negativa än någonsin förr.

Detta är mycket sorgliga siffror jag har tagit del av. På punk efter
punkt ser det dystert ut. Kan bara konstatare att Sverige står inför
ett jätteproblem på bostadsmarknaden idag och i framtiden, säger Peter
Ahlborg som tidigare varit hemlös.

Här under följer ett reportage från Boverket senaste siffror om
bostadsbristen. Läs så kommer du förstå dilemmat kära medborgare: Att
Sverige sitter fast i en rävsax när det gäller bostadsbristen.

 
Bostadsbristen en glömd fråga
Värst är att inget talar för att det på sikt kommer att bli bättre –
även om det byggs mer just nu än på många år – så räcker det inte
trots allt till. Då bostadssituationen under mer än 20 år i Sverige
varit åsidosatt av politiker och kommunalråd runt om i Sverige.

Här är det bistra facit när staten inte tar tag i ett problem i tid.
Återkommer inom kort med ett inlägg om mina lösningar!
Sär här skriver Boverket på sin sida om senaste rapporten om
bostadssituationen i Sverige. Rapporten kom i slutet av maj 2015.

 

Läs Boverkets alarmerande rapport
Med hjälp av underlag från landets 290 kommuner kan Boverket
presentera en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige
2015 och 2016.

I år har samtliga kommuner besvarat enkäten. I länklistan nedan hittar
du sammanställningar på nationell nivå, länkar till regionala analyser
och öppna data på kommunnivå.

För mer information och kompletta siffror hur illa ställt det är på
bostadsmarknaden följ denna länk.

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten-i-korthet/

Bostadsmarknaden 2015–2016 i åtta punkter

 • Av landets 290 kommuner bedömer 183 att det råder ett underskott på
  bostäder på marknaden. Det är 27 kommuner fler än i 2014 års
  bostadsmarknadsenkät. Det finns framför allt ett behov av billiga och
  små bostäder.
 • Drygt 80 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner som bedömer att
  de har ett underskott på bostäder.
 • Cirka 4 000 allmännyttiga bostäder såldes under år 2014. Det är drygt
  60 procent färre än år 2013. Totalt ökade det allmännyttiga
  bostadsbeståndet med cirka 2 500 bostäder under år 2014.
 • Antalet kommuner som uppger att de har ett underskott på bostäder för
  nyanlända har ökat kraftigt. 244 kommuner uppger att de har ett
  underskott, vilket är 48 kommuner fler än i 2014 års
  bostadsmarknadsenkät.
 • 219 kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder för
  ungdomar. Det är 39 kommuner fler än i 2014 års bostadsmarknadsenkät.
  Även i år förväntar sig kommunerna ett ökat påbörjande av
  studentbostäder.
 • Drygt 8 000 nya studentbostäder förväntas bli
  påbörjade under åren 2015 och 2016.
 • Betydligt fler kommuner uppger att de har ett underskott på särskilda
  boendeformer för äldre. I år uppger 122 kommuner att de har ett
  underskott, vilket är 45 kommuner fler än i 2014 års
  bostadsmarknadsenkät.
 • Cirka 40 procent av kommunerna anger att de har riktlinjer för
  bostadsförsörjning antagna under förra mandatperioden och fram till
  januari 2015. Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år, då det
  hållit sig runt 25 procent av kommunerna.

Källa: www.boverket.se

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter