Göteborg får skulptur för att uppmärksamma hemlösheten

Livshjulet. Så heter den skulptur som på fredagen invigdes av Räddningsmissionen i Brunnsparken, ”de hemlösas vardagsrum”.

Fredagen den 17 oktober är utlyst som Världsfattigdomens dag av FN. Då uppmärk-sammas de människor som av olika skäl inte har någon bostad, i Göteborg under namnet de hemlösas natt. I samband med det invigdes skulpturen i centrala Göteborg för att uppmärksamma att det finns 3 300 kända personer i staden som bor på härbärgen och kategoriboenden eller på annat sätt saknar ett eget hem.

Här kan du läsa hela reportaget: https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2521024-hemlosas-liv-blev-skulptur

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter