Peter träffar Pehr G Gyllenhammar

Peter Ahlborg tillsammans med Pehr G Gyllenhammar under Bokmässan 2014. Gyllenhammar var VD och styrelseordförande i Volvo under sammanlagt 23 år.

Peter Ahlborg tillsammans med Pehr G Gyllenhammar under Bokmässan 2014. Gyllenhammar var VD och styrelseordförande i Volvo under sammanlagt 23 år.

Per G Gyllenhammar var i 23 år VD och styrelseordförande i Volvo – som var 70-talets och 80-talets största industrikoncern i Sverige.  Under Bokmässan berättar han om sin nya bok ”Oberoende är stark”.

I sin nya bok hävdar Gyllenhammar att det i svenska näringslivet finns ”en tradition av korruption och bestickning”. Han är arg över de skamlösa VD-lönerna – som han menar på inte är beredda att ta några risker utan blir högt betalda för att köra i mittenfilen.

Dessutom är han irriterad över att EU styrs av ett politiskt b-lag som sviker alla arbetslösa ungdomar. Själv ser han sig som rebell som blev utfryst efter han lämnade Volvo för 20 år sedan.


Skulle aldrig ha sålt Volvo Personvagnar
Under besöket på Bokmässan ställer journalisten Anders Palmgren frågor till Pehr G Gyllenhammar under 20 minuter. Här följer en sammanfattning av vad Gyllenhammar tycker om Volvo idag, vad han gör idag – och han berättar att han aldrig skulle kunna tänka sig att sälja Volvo Personvagnar om han hade suttit kvar på tronen i Volvo.

– 1993 lämnade du Göteborg. Vilken relation har du haft till Göteborg sedan dess, frågar Anders Palmgren den tidigare Volvo-direktören Pehr G Gyllenhammar.

– Jag har inte haft mycket relation med Göteborg. Under 23 år var jag Volvo-chef. Under de 23-åren besökte jag i stort sett någon av verkstäderna varje vecka, och hade en mycket nära relation till produktionen med arbetarna – som jag alltid beundrade.

Pehr G Gyllenhammar berättar om sin nya bok "Oberoende är starkt" under Bokmässan 2014. I boken framkommer det att Gyllenhammar känner sig som en rebell som blev utfryst av samhället efter att han avgick från Volvo 1993. Foto: Peter Ahlborg

Pehr G Gyllenhammar berättar om sin nya bok ”Oberoende är starkt” under Bokmässan 2014. I boken framkommer det att Gyllenhammar känner sig som en rebell som blev utfryst av samhället efter att han avgick från Volvo 1993. Foto: Peter Ahlborg

 

Kyla i Göteborg
– Tjänstemännen var alltid lite svårare för de var lite fina. Så det var svårare att tala med dem och få en ärlig uppfattning tillbaka. Men med arbetarna var det omedelbart och oerhört enkelt och spontant.

– När jag sedan ”kördes på dörren” höll jag på att säga, när avtalet med Nissan och Renault inte blev av så var det absolut kyla i Göteborg. Det var ingen som ringde. Det var ingen som hörde av sig.

– Det var inte därför jag flyttade till London det hade jag tänkt göra ändå. Utan när min tid hos Volvo var över så hade jag inget intressant att göra. Då flyttade jag till London där jag bodde i 17 år. Nu är jag tillbaka sedan ett och ett halvt år och bor i
Stockholm.


Känner sig utfryst
Hur många gånger har du besökt Volvo sedan den där kvällen då du avgick under en direktsänd presskonferens på Industrihuset i Stockholm?

– Tre gånger kanske, säger Gyllenhammar förvånande.

Det är lite, konstaterar frågeställaren Anders Palmgren?

– Ja, det är lite eftersom ingen överhuvudtaget tog kontakt med mig på över 10-års tid. Förutom en gammal medarbetare som är mig lojal och som håller kontakten än idag. Han är idag vice ordförande i Volvo Personvagnar.

Idag är Volvo en internationell koncern. Tycker du att de här dryga 20 åren sedan du slutade har varit en bra tid för Volvo?

– Jag vet inte om de har varit bra för Volvo. Men de har inte varit bra för Göteborg. Det företag som jag lämnade var ett jätteföretag. Det Volvo som finns idag är två tredjedelar borta. Nämligen Volvo Personvagnar. De är inte borta från Göteborg för det produceras fortfarande här – men ägandet är borta från Sverige. Och det finns i stort sett bara lastvagnar och entreprenadmaskiner kvar. Allt det andra är sålt.

 

Vart finns uthålligheten och kraften?
Om du suttit kvar, skulle du kunna tänka dig att sälja Volvo Personvagnar eller Volvo Aero?

– Aldrig, säger Gyllenhammar, kort och bestämt!

Är det här den råa kapitalismen med kortsiktigheten som gör att man säljer av för att få vinster. Eller finns det en industriell logik?

– Det finns alltid en industriell logik. Men istället för att ha uthållighet och kraft, så är det lättare att sälja det som börjar gå emot. Och jag tror att när det gäller personvagnarna så trodde man inte på de i det långa loppet. Ingen framtid eller
överlevnad för Volvo. Det hade jag gjort. Det gjorde jag alltid. Vi gick igenom våra kriser – och kom ur kriser ganska helskinnade.


Livsmedel en livboj
På vilket sätt har den här resan inte varit bra för Göteborg?

– För det första var livsmedel och läkemedel en livboj i en ganska svår och väldigt omväxlande fordonsrörelse. Meningen var stabil insändning från dom – så man skulle kunna vidmakthålla det andra.

– Och när det gäller Volvo Flygmotorer var det en inspirations källa för ingenjörerna på Volvo. Att vi hade flyg och rymdverksamhet, den teknologin pasade mycket väl in i samtal med de övriga teknikerna.

Skapade Englands största försäkringsbolag
Vad har du gjort efter du slutade i Volvo?

– För det första var jag med och skapade Englands största försäkringsbolag Aviva, och blev ordförande i det nybildade företaget. Som fortfarande är det största försäkringsbolaget i England. Det var jag glad att medverkade till.

– Och för det andra var jag engagerad i två stora investment-banker som rådgivare till företagare och industrifolk. Den ena Rothschilds är jag fortfarande kvar i. Sedan har jag mitt eget företag, där de som vill ha mig anlitar mig som rådgivare, säger han med ett leende på läpparna.

Tror man inte på det man gör
Tycker du att Sverige har förändras nu när du har flyttat tillbaka och kan jämföra?

– Jag kan inte säga att förändringen är särskilt stor, men det är rätt mycket som säljs till andra länder just nu. Det får mig att undra om det är rationellt att göra det? Tror man inte på det man gör? Är det bättre att sälja än att behålla?

– Samtidigt tycker jag att det är en slags brist på kraft och uthållighet som gör att så mycket säljs.

Det var överfullt med människor på Bokmässan 2014 när arrangemanget hade 30-års jubileum i år. Foto: Peter Ahlborg

Det var överfullt med människor på Bokmässan 2014 när arrangemanget hade 30-årsjubileum i år. Foto: Peter Ahlborg

Får höra beröm
Efter Pehrs föredrag får jag en pratstund med honom. Jag berättar att jag tycker Pehr är en stor inspirationskälla när det gäller företagande. Jag ger honom beröm att han var så ödmjuk mot arbetarna som han tog sig tid att lyssna på.

Jag berättar kort om mina musik- och film-projekt – och ger honom en stor kram. Han blir uppriktigt glad av att få höra beröm och få en styrkekram av mig. Jag lyckönskar honom med alla hans projekt innan jag går vidare i vimlet.

Kort information om Pehr G Gyllenhammar
Pehr G Gyllenhammar, född 1935, var verkställande direktör i Volvo 1971–1983 och bolagets styrelseordförande 1983–1993.

Åren 2004–2007 var han styrelseordförande i investmentbolaget Kinnevik och har sedan dess haft ett antal internationella uppdrag.

Gyllenhammar gick till AB Volvo 1970 och blev verkställande direktör i AB Volvo vid bolagsstämman i maj 1971 och koncernchef till styrelseordförande i oktober 1990.


Sveriges populäraste person
Gyllenhammar väckte känslor och debatt genom sina mediala utspel och sitt självrådiga sätt att styra vad som under 1970- och 80-talen

var Sveriges största industrikoncern. Hans starka personliga roll möjliggjordes bland annat av att Volvo hade en stor ägarspridning. Gyllenhammar var under flera år framröstad som Sveriges populäraste person.

Under Gyllenhammars tid diversifierades Volvo till livsmedels- och läkemedelsbranscherna, genom förvärv av Procordia och Pharmacia.
Att skapa denna typ av konglomerat hade kommit att betraktas som otidsenligt i svenskt näringsliv och innehaven har senare avvecklats.

Lämnar sina uppdrag 1993
Bland avbrutna satsningar märks ett storskaligt oljesamarbete med norska staten, ett tänkt samgående mellan Volvo och Saab, den kortvariga alliansen med Anders Walls Beijerinvest, samt stödet till Fermenta.

Gyllenhammars sista tilltänkta affär var en sammanslagning av Volvo med den betydligt större, statliga franska fordonstillverkaren Renault. Affären blev så gott som klar men fick avblåsas på grund av ett mycket hårt motstånd bland de anställda och tjugofem av de högsta cheferna, samt även från den nyrekryterade VDn Sören Gyll.

Vid ett styrelsemöte den 2 december 1993, på Kungsträdgårdsgatan 18 i Stockholm, fem dagar före den extra bolagsstämman där planerna varit att Volvo Personvagnar och Renault skulle sammanslås, lämnade Gyllenhammar alla sina uppdrag i bolaget.

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter