Bostadsbrist leder till större press på socialtjänsten

Allt fler Malmöbor blir hemlösa för att deras enda problem är att det  saknas lägenheter, rapporterar Sveriges Radio.

Allt fler Malmöbor blir hemlösa för att deras enda problem är att det saknas lägenheter, rapporterar Sveriges Radio.

Allt oftare är det brist på bostäder och inte sociala problem som gör att
Malmöbor blir hemlösa.
Socialtjänsten märker allt oftare att hemlösheten beror på att det inte finns bostäder för alla, snarare än sociala problem som missbruk, som gör att människor blir hemlösa, rapporterar Sveriges Radio. Du kan höra en intervju om detta och läsa mer här.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6054722


Socialtjänstens bostäder räcker inte till
Idag är det nya grupper som blir hemlösa. Störst är ökningen bland unga mellan 19 och 24 år. Socialtjänsten framstår mer som en bostadsförmedling och de bostäder som socialtjänsten har räcker ofta inte till. Då blir det väldigt dyra akutboenden som för det mesta blir lösningen, rapporterar Sveriges Radio


Kostar 29 500 kr i månaden
– Det var det som hände mig, när jag själv tillbringade sju månader på ett akutboende här i Göteborg som heter Tillfället, berättar Peter Ahlborg.

Där kostade en plats 29 500 kr per månad. Där bodde han under tre månader
innan han fick byta avdelning där en plasts ”bara” kostade 12 000 per månader,
berättar han.


Måste bestämma sig för att lösa hemösheten
Hemlösheten är en komplex fråga att lösa, därför krävs det krafttag från regeringen att man bestämmer sig för att lösa dessa frågor. Annars kommer aldrig något positivt att hända. Nu vill jag se resultat och en plan från regeringen – nu när extravalet ställdes in och politikerna kan återgå till att koncentrera sig på de viktiga sakfrågorna i politiken.

Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter