122 000 bostäder saknas i Stockholms län

Peter Ahlborg besöker Katarinahissen i Stockholm i januari 2015. Jag inser att problemet med bostadsbristen i Stockholm är enormt, säger han.

Peter Ahlborg besöker Katarinahissen i Stockholm i januari 2015. Jag inser att problemet med bostadsbristen i Stockholm är enormt, säger han.


122 000 bostäder saknas i Stockholms län. Joo, du läste rätt! Etthundra tjugotvåtusen lägenheter saknas i Stockholm. Dessa graverande siffror kom Stockholms Handelskammare fram till i sin analys som släpptes första kvartalet 2014. Detta är en sammanfattning av läget för 2012 års siffror.

När man läser rapporten tar man sig för pannan, säger Peter Ahlborg. Hur kan de sittande regeringarna och oppositionen under en så lång tid blunda för sanningen?

Det har byggts ynkligt lite bostäder under de senaste 20 åren. Det är ett svek mot hela samhället, något som du och jag och företagen förlorar på. Vilka vinnarna är vill jag inte spekulera i just nu, men återkommer framöver i det ämnet.

 

Bostadsmarknaden eftersatt under lång tid

Att inget händer på detta plan från regeringens sida är för mig obegripligt. Men jag är säker på att nu äntligen – om än i grevens tid måste regeringen ta sitt sunda förnuft till fånga eftersom bostadsbristen är så enormt stor på många fronter, inte minst i Stockholmsregionen.

Men det kommer bli svårt att bygga ifatt eftersom bostadsmarknaden är så eftersatt under en så lång tid. Vi får var glada om vi kan hålla jämna steg med befolkningsökningen. Men det är väl att ta i?

 

Vi resurssvaga drabbas värst

Byggbolagen säger att de nu har nått taket av vad de klarar av att bygga – ändå kommer de inte upp till de mål som krävs för att minska bostadsbristen. Jag vet inte i ärlighetens namn hur detta bostadspolitiska problem ska sluta?

Som vanligt är det vi resurssvaga människor som drabbas värst – som leder till ännu större segration, utanförskap och klyftor här i landet. Vart är Sverige på väg? frågar sig Peter Ahlborg i en slutkommentar.

Här följer en sammanfattning av rapporten sammanställt av Peter Ahlborg med underlag från Handelskammaren i Stockholm.

 

Bostadsbristen är stor i Stockholm. Det fattas 122 000 lägenheter enligt Handelskammarens rapport 2014. Foto: Peter Ahlborg

Bostadsbristen är stor i Stockholm. Det fattas 122 000 lägenheter enligt Handelskammarens rapport 2014. Foto: Peter Ahlborg

 

Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling

Det saknas 121 975 bostäder i Stockholms län utifrån 2012 års siffor. Skälen är den snabbt växande befolkningen, ett svagt och eftersatt bostadsbyggande samt en hårt reglerad bostadsmarknad.

Ungefär 400 000 bostäder kommer behöva byggas om dagens befolkningsprognoser slår in, enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010 behövs 600 nya bostäder per 1 000 nya invånare.

Enligt detta mått så har Stockholms län en ackumulerad bostadsskuld, eller ett underskott, på 121 975 bostäder. I beräkningarna har vi utgått från bostadsunderskottet från 2011 och sedan lagt till 2012 års underskott.

 

Underskott på 121 975 bostäder

År 2011 var bostadsunderskottet 109 500 bostäder, i förhållande till befolkningsutveckling och antalet färdigställda bostäder sedan mitten av 1990-talet. Med en befolkningsökning på 35 533 personer under 2012 hade det behövts en nyproduktion på 21 320 bostäder, men under år 2012 färdigställdes endast 7 461 bostäder.

Under ett år har underskottet i förhållande till befolkningsökningen och antalet färdigställda bostäder ökat med 12 475 bostäder. Detta resulterar i ett ackumulerat underskott på 121 975 bostäder.

 

Behövs tre gånger så många nya bostäder

De senaste fyra åren, 2009–2012, har länets befolkning ökat med drygt 146 000 invånare. Samtidigt har det endast byggts 32 000 bostäder.

För att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen hade det behövts tre gånger så många nya bostäder. Sedan 1990 har bostadsbeståndet i Stockholms län ökat med 21 procent, samtidigt som befolkningen ökat med 30 procent.

Men det finns stora skillnader bland kommunerna. Störst ökning av bostadsbeståndet uppvisar Värmdö med 81 procent, Vaxholm 61 procent och Ekerö 42 procent. Lägst ökning av beståndet redovisar Danderyd med 6 procent följt av Lidingö 11 procent samt Södertälje och Sundbyberg, vardera 13 procent.

 

400 000 nya bostäder behövs byggas

Kommunernas bostadsbyggnadsplaner för de kommande tio åren är för låga. Det planeras nybyggnad av cirka 270 000 bostäder fram till 2030. Men för att matcha den prognostiserade befolkningsutvecklingen behövs cirka 400 000 nya bostäder byggas.

Därtill måste höjd tas för dagens underskott och för att många planer inte realiseras. Historiskt har var femte plan inte blivit verklighet. Det krävs planer på cirka 24 000 nya bostäder per år för att realistiskt nå önskvärd nivå på cirka 400 000 bostäder.

 

Snabb befolkningstillväxt kräver fungerande bostadsmarknad

Många kommuner behöver skruva upp sina byggambitioner ordentligt. De närmaste åren står regionen inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen.

Det handlar om en fortsatt snabb befolkningstillväxt, ökad trångboddhet, stor bostadsbrist bland studenter och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden.

Det låga bostadsbyggandet, är tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad, ett av de allvarligaste hindren för utveckling och tillväxt i huvudstadsregionen. Regionen behöver kraftfulla åtgärder på bred front för att öka bostadsbyggandet och för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad.

 

Trots att det byggs mycket lägenheter i Stockholm får byggbolagen svårt att bygga ifatt eftersom byggandet varit eftersatt i mer än 20 års tid. Foto: Peter Ahlborg

Trots att det byggs mycket lägenheter i Stockholm får byggbolagen svårt att bygga ifatt eftersom byggandet varit eftersatt i mer än 20 års tid. Foto: Peter Ahlborg

 

Bostadsbrist hämmar rekryteringsmöjligheterna

Stockholm är i dag en av de snabbast växande städerna i Västeuropa. Varje dag växer Stockholms län med två fullsatta SL bussar. År 2012 stod länet för cirka 50 procent av Sveriges totala befolkningsökning och ökade med 35 533 invånare.

Samtidigt som länets befolkning växer i rekordsnabb takt släpar bostadsbyggandet kraftigt efter. Det medför att bostadsbristen i Stockholms län är stor och allvarlig.

Situationen på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och hämmar regionens konkurrens- och attraktionskraft samt rekryteringsmöjligheterna för regionens företag.

 

Stockholm växer med 500 000 invånare

De närmaste åren står regionen inför flera utmaningar som riskerar att kraftigt förvärra bostadsbristen. Det handlar framför allt om en fortsatt snabb befolkningstillväxt. Fram till år 2030 kommer Stockholm att växa med drygt 500 000 invånare.

Det innebär att regionen tillsammans med Oslo växer snabbast i Västeuropa – och tillväxttakten är exempelvis sex gånger så hög som i Paris.

Men det handlar också om en ökad trångboddhet, stor bostadsbrist bland studenter och ett stort antal 1990-talister som vill in på bostadsmarknaden.

 

Går miste om kompetens

Huvudstadsregionen är i akut behov av fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad. Annars blir det svårt att ta tillvara de positiva effekterna av den starka befolkningsökningen.

Regionen riskerar också att gå miste om nödvändig kompetens om nyutexaminerade och barnfamiljer inte kan flytta till Stockholm eller lämnar regionen för bättre boende i andra delar av landet.

Det låga byggandet och den dåligt fungerande bostadsmarknaden är ett av de allvarligaste hindren för tillväxten i huvudstadsregionen. Det är inte bara ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län utan mot hela Sverige.

Här kan du läsa hela rapporten ”122 000 bostäder fattas”: http://www.chamber.se/cldocpart/1729.pdf

Redigerat och sammanställt av Peter Ahlborg

FacebooktwitterFacebooktwitter